Kaupunginhallitus hyväksyi raitiovaunuvarikoiden päivitetyn kehittämissuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.1.2022 liikenneliikelaitoksen (HKL) laatiman raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmassa esitettiin Ruskeasuon ja Koskelan varikoiden kehittämistä raitioliikenteen päävarikoiksi, joita tukevat pienemmät sivuvarikot muun muassa Raide-Jokerin Roihupellossa ja Kruunusiltojen linjaston Laajasalossa.

Raitiotievarikkojen kehittäminen on edennyt muun muassa Ruskeasuon varikon ja Raide-Jokerin varikon toteutuksella sekä Koskelan varikon ja Laajasalon varikon suunnittelulla. Raide-Jokerin varikko Roihupellossa valmistuu suunnitellusti kesällä 2022 vastaanottamaan Raide-Jokerin kaluston. Ruskeasuon varikko valmistuu suunnitellussa 100 raitiovaunun säilytyskapasiteetin laajuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vaunuhankintoja koskevat tiedot ovat tarkentuneet muun muassa Kruunusiltojen ja Kalasatamasta Pasilaan -raitiotien hankkeiden etenemisen myötä.

Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet etenevät valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien vuokranmäärityksessä ja vuokraamisessa noudatettavien yleisten periaatteiden hyväksymistä. Ehdotus sisältää muun muassa maanvuokran määrittämisen lähtökohdat, rakennusoikeuden, tuottotavoitteen ja tontin markkina-arvon määrittämisen periaatteet.

Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitus jatkoi kaupunkitutkimusyhteistyötä ja sen rahoitusta

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusmuutoksen koskien kaupunkitutkimusyhteistyötä ja postdoc-tutkijan tehtävien rahoittamista Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Sopimuskauden 2018-2023 kestoa pidennetään kahdella vuodella vuoden 2025 loppuun asti.

Kaupunginhallitus valitsi lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 1.2.2022 alkaen kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.