Kaupunginhallitus käsitteli nuorten aloitteita ja henkilöstöraporttia

Kaupunginhallitus käsitteli 12.4. kokouksessa nuorten, 13-17 -vuotiaiden helsinkiläisten viime vuonna jättämiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluviin asioihin. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin 2020 ja myönsi 12,4 miljoonan lainan Kulosaaren yhteiskoulu Oy:lle.

Nuorten aloitteet etenevät kaupunginvaltuustoon

Heinä-joulukuussa 2020 nuoret tekivät yhteensä 11 aloitetta. Aloitteissa ehdotetaan muun muassa koulupsykologien määrän lisäämistä, aurinkopaneeleja nuorisotalojen katoille sekä tehokkaampia toimia, jotta kaupunki olisi turvallisempi tytöille.

Aloitteiden yhteydessä jättämässään lausunnossa nuorisoneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että aloitteiden määrä on vähentynyt aiemmista vuosista. Nuorisoneuvosto katsoo, että suurin osa nuorista on edelleen epätietoisia aloitekanavan olemassaolosta tai he eivät usko sen vaikuttavuuteen.

Helsinkiläiset nuoret voivat tehdä aloitteita vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivujen kautta. Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.

Kaupunginhallituksesta nuorten aloitteet etenevät kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginvaltuuston käsitellessä nuorten aloitteita on kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Kaupungin henkilöstön tyytyväisyys parani vuonna 2020

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2020. Raportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään hyvää henkilöstökokemusta ja kaupunkistrategian toteutumista.

Koronaepidemia vaikutti merkittävästi koko vuoden palvelutoimintaan. Osalla henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi etätöihin ja osa jäi ilman tehtäviä. Osaajapankin kautta henkilöstö-resursseja pystyttiin suuntaamaan sinne, missä oli pulaa työntekijöistä.

Henkilöstön tyytyväisyyskyselyjen tulokset nousivat syksyn mittauksissa koronasta huolimatta. Erityisesti johtaminen oli parantunut. Raportin mukaan lähes 80 prosenttia henkilöstöstä suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana ystävälleen.

Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 39 152. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1 693 henkilöä. Henkilöstömäärä lisääntyi vuoden aikana kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 752 henkilöllä ja sosiaali- ja terveystoimialalla 728 henkilöllä. Lisäystä oli myös keskushallinnossa ja kaupunkiympäristön toimialalla.

Henkilöstöraportti (pdf)

Kaupunginhallitus myönsi lainan Kulosaaren yhteiskoululle

Kaupunginhallitus päätti myöntää 12,4 miljoonan euron koululainan Kulosaaren yhteiskoululle koulukiinteistön laajentamiseen. Koulun oppilasmäärän on arvioitu kasvavan vuoteen 2032 mennessä 250 oppilaalla. Lisäksi uusiin tiloihin voidaan siirtää nykyisistä vuokratiloista 150 oppilasta. Tällä hetkellä Kulosaaren yhteiskoulun oppilasmäärä on 920.

Kulosaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, jota ylläpitää Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö. Kaupunki on tehnyt alueellaan toimivien yksityisten opetuksen järjestäjien, kuten Kulosaaren yhteiskoulu Oy:n kanssa sopimuksia (koulusopimus), joissa on sovittu yhteistyöstä perusopetuksen järjestämisessä sekä sopimuskoulujen velvollisuuksista osana kaupungin kouluverkkoa. Sopimuskoulujen yksittäisiä peruskorjaushankkeita on toistaiseksi rahoitettu koululainajärjestelmällä.

Lausunto esitykseen rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden siirrosta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon oikeusministeriölle ohjausryhmän raportista ja esityksestä, joka koskee rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden siirtoa sosiaali- ja terveysministeriöltä oikeusministeriön hallinnonalalle.
Helsingin kaupunki toteaa, että sovittelupalveluiden mahdollinen siirtäminen oikeusministeriön hallinnonalalle on kaupungin

kannalta valtion sisäistä toiminnan uudelleenorganisointia, jolla ei ole olennaista vaikutusta rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden tuottamiseen Helsingissä.

Sen sijaan Helsingin kaupunki suhtautuu kielteisesti suunnitelmaan siitä, että rikos- ja riita-asioiden sovittelu siirrettäisiin valtion tuottamaksi palveluksi. Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että helsinkiläisiä sovittelupalveluiden asiakkaita palvelee parhaiten nykyinen malli, jossa Helsingin kaupunki on Helsingin palvelualueen palveluntuottaja. Valtakunnallinen oikeusapu- ja edunvalvontapalvelu ei todennäköisesti pystyisi tuottamaan asiakaslähtöisesti laadukasta palvelua paikalliset olosuhteet huomioiden.

Kaupunginhallituksen lausunnossa kirjoitetaan, että Helsinkiin on muodostunut valtakunnan yleiseen tilanteeseen verrattuna erityistä osaamista lasten ja nuorten, lähisuhdeväkivallan osapuolten ja maahanmuuttajataustaisten osapuolten sovitteluun.


Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen eroilmoituksen. Vuodesta 2017 toimialajohtajana työskennellyt Pohjolainen on jäämässä eläkkeelle 1.10.2021. Päätöksen yhteydessä kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn toimialajohtajan viran täyttämiseksi.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.