Hissi ja porraskäytävä.

Kaupunginhallitus muutti hissiavustusten myöntämisperusteita

Kaupunginhallitus kumosi tekemänsä päätöksen hissiavustuksista vuodelta 2000 ja määritti uudet perusteet 21.6. kokouksessaan. Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt jälkiasennushissin rakentamisen hankintakustannukset ja myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen.

Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman 2020 ohjelmakaudella kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä, joista Mellunkylä sijaitsee kalleusalueella 4 ja Malminkartano-Kannelmäki ja Malmi kalleusalueella 3. Muille alueille hissiavustusta myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avustusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty.

Kaupunkiuudistusalueilla ja kalleusalueella 4 on paljon asuntoja hissittömissä kerrostaloissa. Noin puolet Helsingin hissittömistä porrashuoneista sijaitsee näillä alueilla. Hissiavustuksen kohdentamisella voidaan tukea alueiden kehitystä ja edistää jälkiasennushissien rakentamishankkeiden käynnistymistä.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen uudelleen valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti palauttaa valmisteluun kansallisen kaupunkipuiston perustamisen. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan kansallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien alueiden, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys aloitettiin keväällä 2017 valtuustoaloitteen pohjalta. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä kokonaisuuksina.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä

Kuva: Simo Karisalo