Läksyjen tekoa.

Kaupunginhallitus päätti perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta

Kaupunginhallituksen kokouksessa 31.8. päätettiin perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Jatkopäätöksessä määrätään päiväkotien ja oppilaitosten tilojen turvallisesta käytöstä varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti Marian kampusalueen asemakaavan muutosten etenemisestä valtuustoon ja antoi lausunnon HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023.

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetukseen tietyin edellytyksin. Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatautilain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa suositusta. Päätös on voimassa ajan 11.9.-10.10.2020 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Toimintaa suunniteltaessa on tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjunnan periaatteet. Helsingissä tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun muassa, että oppilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa osa luokista työskentelee kukin vuorollaan ja lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus opetukseen turvataan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana.

Kyseessä on jatkopäätös kaupunginhallituksen päätökseen 10.8.2020.

Marian kasvuyrityskampuksen asemakaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Kampissa sijaitsevan korttelin 4170 sekä Etu-Töölön katualueiden asemakaavan muutosten hyväksymistä. Kaavaratkaisu koskee Marian entistä sairaala-aluetta sekä Baanan eteläosaa. Kaava mahdollistaa merkittävän toimitilatäydennysrakentamisen ja alueen kehittämisen yhtenäiseksi yritysalueeksi. Asia etenee valtuuston päätettäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Marja Väänänen.