Valtuustosalin ovi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi kaavamuutosta Kamppiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21. syyskuuta kaksi kaavamuutosta Kamppiin sekä kaavamuutoksen Meilahteen Tukholmankadulle.

Kampissa toinen kaavaratkaisuista mahdollistaa keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen nykyisen Kampin metroaseman sisäänkäynnin paikalle. Yksikerroksinen metroaseman sisäänkäynti korvataan kahdeksankerroksisella uudisrakennuksella. Hanke perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämään palveluverkkosuunnitelmaan 2030. Suunnitelman mukaan keskustaan sijoitetaan yksi kuudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta.

Toinen Kampin kaavamuutoksista koskee Kampin metroaseman vieressä, osoitteessa Runeberginkatu 2 sijaitsevaa hotellin tonttia. Kaavamuutos mahdollistaa hotellin laajentamisen tontilla olevalle aukiolle. Tavoitteena on parantaa hotellin edellytyksiä toimia kongressihotellina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Meilahdessa Tukholmankatu 10:n asemakaavan muuttamisen. Kaavamuutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa entisen ammattikorkeakoulu Metropolian tonttia Tukholmankadun ja Paciuksenkadun kulmassa. Metropolian muutettua uudelle kampusalueelle Myllypuroon, tontilla oleva rakennus suunnitellaan muutettavaksi asuin- ja toimitiloiksi. Lisäksi tontille on suunniteltu lisärakentamista. Kaavaratkaisun toteuttamisella rakennuksen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot säilyvät ja alueelle tulee lisää asuntoja. Asukasmäärän lisäys on noin 400.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat täällä.