Kuva: Arkkitehtien alustava näkemys Maatullin uudesta rakennuksesta, Fors Blomqvist Architects.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelman

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30. maaliskuuta Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelman sekä kaavamuutokset Laajasaloon ja Lauttasaareen. Lisäksi kokouksessa pidettiin kyselytunti.

Kyselytunnilla käsiteltiin valtuutettu Ville Jalovaaran kysymys Helsingin katujen talvikunnossapidosta, valtuutettu Minja Koskelan ja Ozan Yanarin kysymykset Ukrainasta saapuneiden pakolaisten tilanteesta Helsingissä sekä valtuutettu Mikko Paunion kysymys kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotannon turvaamisesta Helsingissä. Kysymyksiin vastasivat apulaispormestarit Anni Sinnemäki, Nasima Razmyar ja Daniel Sazonov.

Kyselytunnin keskustelu on nähtävissä valtuuston kokouksen tallenteella Helsinki-kanavalla.

Tapulikaupunkiin uudisrakennus koululaisille, päiväkodille ja leikkipuistotoiminnalle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Rakennus sijoittuu Tapulikaupungin asuinalueen keskelle, Maatullinkujan ja Kimnaasipolun rajaamalle korttelialueelle.

Maatullin ala-asteen koulun nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja riittämättömät tuleville käyttäjämäärille, eivätkä ne vastaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Uudet tilat suunnitellaan noin 700 oppilaalle, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen noin 240 lapselle sekä leikkipuistotoiminnalle. Hankkeella saadaan varhaiskasvatukselle noin 65 paikkaa ja perusopetukselle noin 220 paikkaa lisää.

Hankkeen enimmäishinta on 40 270 000 euroa.

Asemakaavan muutokset Laajasalon kauppakeskuksen alueelle ja Lauttasaareen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutoksen sekä Lauttasaaren Pohjoiskaari 34-38 asemakaavan muutoksen.

Laajasalossa asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen Laajasalontien nykyisellä katualueella ja sen varsien tuntumassa. Laajasalon keskusta muuttuu urbaanimmaksi ja kantakaupunkimaisemmaksi. Kauppakeskuksen kortteli täydentyy tiiviiksi ja toiminnalliseksi saaren ytimeksi asuntorakentamisella. Asukasmäärän lisäys on noin 700.

Lauttasaaren asemakaavan muutos koskee hallinto- ja virastorakennusten tonttia osoitteessa Pohjoiskaari 34–38, joka suunnitellaan muutettavaksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavaratkaisu on valmisteltu, jotta tontilla olevista arvokkaista rakennuksista pääosa sekä Kotkavuoren puistoon rajautuvan piha-alueen kalliomaasto kasvillisuuksineen voidaan säilyttää ja suojella.

Tontilla olevat, nyt tyhjillään olevat 1950-luvulla valmistuneet rakennukset säilytetään ja suojellaan osittain, ja muutetaan asuinkäyttöön. Lisäksi tontille on suunniteltu uudisrakentamista. Kaavaratkaisun tuoma asukasmäärän lisäys on noin 144 asukasta.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Arkkitehtien alustava näkemys Maatullin uudesta rakennuksesta, Fors Blomqvist Architects.