Kaupunginvaltuusto käsitteli talousarviota 2021 ja kuuli katsauksen koronavirustilanteesta

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.11. kaupungin talousarvioehdotusta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023. Kokouksessa hyväksyttiin myös Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden kaavaratkaisu sekä käsiteltiin valtuustoryhmien ja valtuutettujen aloitteita. Valtuusto kuuli lisäksi katsauksen koronavirustilanteesta.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.11. kaupungin talousarvioehdotusta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023. Talousarvioehdotus perustuu sopuun, johon 11.11. pääsivät enemmistö Helsingin kaupunginhallituksessa edustetuista ryhmistä. Budjettisopuun pääsivät Kokoomuksen valtuustoryhmä, Vihreä valtuustoryhmä, Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä.

Koronaepidemian aiheuttamien toimintamenojen kasvun sekä verotulojen kasvun hidastumisen myötä kaupungin vuosikate ja tulos heikkenevät vuoden 2021 talousarviossa aiempiin vuosiin verrattuna.

Valtuutetut käyttivät yli viisi tuntia kestäneen talousarviokeskustelun aikana yhteensä 126 puheenvuoroa. Valtuusto tekee päätöksen talousarviosta seuraavassa kokouksessaan 9.12.

Lisätietoja talousarviosta löytyy täältä.

Kruunuvuorenrannan keskeisten kortteleiden asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaavan ja asemakaavan muuttamisen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Kruunuvuorenrannan keskeisiä julkisten ja kaupallisten palveluiden kortteleita, jotka sijaitsevat Haakoninlahdenkadun ja Haakoninlahdenpuiston varrella hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä.

Alueen kokonaiskerrosala on 40 740 kerrosalaneliömetriä, josta uutta asuntokerrosalaa on 18 390 kerrosalaneliömetriä, liiketilaa 6 850 kerrosalaneliömetriä sekä julkisia palveluita 15 500 kerrosalaneliömetriä. Asukasmäärän lisäys on noin 450 asukasta.

Käsittelyssä valtuustoryhmien aloitteita

Valtuustossa käsiteltiin viisi valtuustoryhmien aloitetta. Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite koski sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimista koronan jälkeiseen aikaan. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite puolestaan koski eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan ottamista keskiöön koronakriisin jälkihoidossa.

Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäaloitteen aiheena oli puhtaampi ja viihtyisämpi kaupunkiympäristö. Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteita oli käsittelyssä kaksi, joista toinen koski pienyrittäjyyden edistämistä ja toinen lasten ja nuorten turvallisuuden takaamista.

Valtuutettujen aloitteita oli esityslistalla yhteensä 15, joista suurin osa jäi pöydälle ja ne käsitellään valtuuston seuraavassa kokouksessa.

Kokouksen aluksi pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestari Sanna Vesikansa antoivat valtuuston jäsenille katsauksen Helsingin koronavirustilanteesta.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.