Isoisän silta Mustikkamaalta Sompasaareen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli viimeisessä kokouksessaan tilinpäätöstä ja arviointikertomusta

Valtuustokaudelle 2017-2021 valittu kaupunginvaltuusto käsitteli viimeisessä kokouksessaan 23.6. Helsingin vuoden 2020 tilinpäätöstä ja arviointikertomusta sekä tilintarkastuskertomusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen. Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjalla. Toiminnan ja investointien rahavirta, joka on keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava tunnusluku, toteutui jokseenkin vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2020

Helsingin kaupungin tilinpäätöksen 2020 tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot. Lisäksi kaupunginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Valtuusto merkitsi myös tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2020.

Arviointikertomus 2020

Luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia muutetaan

Kaupunginvaltuusto päätti luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttamisesta 1.8.2021 alkaen. Luottamushenkilöiden palkkioita korotetaan. Korotusten perusteena on käytetty julkisen sektorin ansiotasoindeksin nousua, joka on ollut 2017-2020 noin 6¬-7 %. Palkkioluokittain tarkasteltuna korotusten suuruus on keskimäärin 6,6 %.

Esimerkiksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kokouspalkkio on 1.8.2021 alkaen 545 euroa ja varapuheenjohtajien sekä jäsenten 410 euroa. Lisäksi valtuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 11 420 euroa ja varapuheenjohtajille 9 600 euroa.

Uusi valtuusto kokoontuu 2. elokuuta

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 2. elokuuta. Kokous on kesäkuun kuntavaaleissa valitun uuden valtuuston ensimmäinen, ja siellä valtuusto valitsee Helsingin uuden pormestarin ja apulaispormestarit valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta.

Valtuuston ensimmäisessä kokouksessa valitaan myös valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet, sekä muiden lautakuntien ja näiden jaostojen jäsenet.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Riku Pihlanto