Valtsuustosalin ovi.

Kaupunginvaltuuston agendalla nuorten aloitteet ja henkilöstön liikunta- ja kulttuurisetelit

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 21. huhtikuuta. Agendalla on muun muassa nuorten aloitteet, määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi sekä Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen.

Helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemät aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (7), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan.

Nuorisoneuvosto on 18. maaliskuuta antamassaan lausunnossa huomannut, että moni aloitteista liittyy tavalla tai toisella nuorten turvallisuuteen. Nuoret kokevat paljon turvattomuutta ja häirintää, erityisesti kouluissa. Nuoret tarvitsevat viihtyisiä ja turvallisia ajanviettopaikkoja, riittävää luottamusta koulujen kykyyn selvittää kiusaamistapauksia ja tarvittavia mielenterveyspalveluja kohtuullisella aikataululla.

Koko valtuustokauden aikana nuorten aloitteita on tehty yhteensä noin 150. Aloitejärjestelmään on kuluvalla kaudella kohdistunut paljon kehittämispaineita sekä nuorilta itseltään että poliittisilta päättäjiltä ja aloitteiden parissa työskenteleviltä. Kehittämistarpeet liittyvät muun muassa aloitejärjestelmän tunnettuuteen, aloitteiden käsittelytapoihin ja vuorovaikutukseen sekä aloitesivuston toimintaan.

Nuorten aloitejärjestelmän kehittäminen on meneillään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Tarkastuslautakunnan arvioinnin nuorten vaikuttamismahdollisuuksista valmistuttua kesällä 2021, kaupunginhallitukseen tuodaan esitys siitä, miten nuorten aloitejärjestelmää aiotaan uudistaa.

Kello 18 alkavaa kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Kokouksen voi katsoa myös myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla.

Valtuuston päätöksiä voi seurata Helsinki-kanavan lähetysnäkymän alta. Päätöksistä kerrotaan lisäksi kokouksen päätyttyä kaupunginvaltuuston päätöstiedotteessa.

Lisää aiheesta:

Kaupunginvaltuuston esityslista 21.4.2021

Helsinki-kanava