Kaupunki palkitsi kahdeksan Helsinki-aiheista opinnäytetyötä

Helsingin kaupunki jakoi keskiviikkona tunnustuspalkinnot kahdeksalle ansioituneen opinnäytetyön tekijälle.

Palkintojen valintakriteereinä käytetään opinnäytetyön laatua, kosketuspintaa Helsinkiin sekä korkeakoulun laitoksen antamaa arvosanaa. Lisäksi arvostetaan opinnäytteiden innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia. Opinnäytepalkinnot on jaettu vuodesta 1992 alkaen.

Opinnäytepalkinnon voi saada tutkielma, jonka aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole. Kaupunki pyrkii palkitsemaan erityisen hyviä opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Palkinnon suuruus oli tänä vuonna 500 euroa. 

Palkinto myönnettiin seuraaville henkilöille:

Hinttala, Irene. Uusi Norabia: pienteollisuustalosta asumisen palveluhybridiksi (linkki)
Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto

Holmila, Leena. Helsingin metropolialueen vihreä infrastruktuurisuunnitelma 2050 ( linkki)
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Honka, Joona. Asuntojen hintojen muodostuminen pääkaupunkiseudulla (linkki)
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Hyytiäinen, Salla. The Process of Service Model Innovation in a Public Organization – Case Vuosaaren Kotihoito (linkki)
Institutionen för företagsledning och organisation, Svenska handelshögskolan

Lappalainen, Inka. Kivinokka - muuttuva kulttuurimaisema (linkki)
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Lång, Sakari. Adolescent sleep duration and quality: analyzing the conjoint associations of gaming, anxiety and depression
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Piipponen, Johanna. Kulkutapaosuuksien vuosittaisesta arvioinnista HSL-alueella (linkki)
Perustieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Puttonen, Mia. Helsinkiläisten yhteiset olohuoneet: Kaupunginosapuistojen merkityksiä sosiaalisena julkisena tilana (linkki)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto  

Tiedusteluihin opinnäytetyöpalkinnoista vastaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396, etunimi.sukunimi@hel.fi.