Koronarokotepiste Malmilla.

Kaupunki torjuu koronaviruksen leviämistä monipuolisesti

Tällä hetkellä Helsingissä ilmenee tartuntoja yhtä paljon kuin viime kevään epidemiahuipussa, kahdestasadasta yli kolmeensataan tartuntaan päivittäin. Ilmaantuvuusluku viimeisten 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden on 501. Viikkoa aiemmin vastaava luku oli 400. Epidemiatilanne on vaikea ja vaikuttaa vahvasti siltä, että omikron-variantin osuus on lisääntymässä Helsingissäkin varsin nopeasti.

Lukuja tarkasteltaessa on hyvä myös huomioida, että valtakunnallinen testausstrategia muuttui alkusyksystä. Koronatestejä tehdään vähemmän kuin esimerkiksi vielä tämän vuoden keväällä ja kesällä, ja tartuntoja on siis todennäköisesti enemmän kuin luvut antavat ilmi. Korkeat tartuntaluvut näkyvät myös sairaalahoidon tarpeessa, joka on pysynyt edelleen liian korkealla tasolla.

Kolmannet rokotukset laajentuvat asteittain tammikuussa – lisää rokottajia haussa, työterveys tulossa mukaan

Kolmansia koronarokotuksia annetaan tällä hetkellä 60 vuotta täyttäneille, sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville, lyhyellä annosvälillä rokotetuille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville, koronapotilaita hoitaville sekä muuta kiireellistä hoitoa antaville sote-työntekijöille. Rokotusväliä on Helsingissä lyhennetty siten, että kolmannen rokotuksen voi saada, kun toisesta rokotuksesta on kulunut viisi kuukautta.

Alle 60-vuotiaiden kolmannet rokotukset aloitetaan Helsingissä mahdollisimman nopeasti, viimeistään tammikuussa. Kolmansien annosten osalta edetään vanhimmasta ikäryhmästä nuorimpaan, kuten edellistenkin annosten kohdalla. Viiden kuukauden aikaraja toisesta rokotteesta tulee terveillä 18–59-vuotiailla tammikuun loppuun mennessä täyteen yli 200 000 helsinkiläisellä. Ruuhkan välttämiseksi ajanvarausta porrastetaan ja asiasta tiedotetaan erikseen heti, kun ajanvaraus kullekin ikäryhmälle aukeaa.

Helsinki pyrkii edelleen nostamaan rokottamisen kapasiteettia. Tällä hetkellä noin sata työntekijää rokottaa helsinkiläisiä päivittäin. Rokottajia rekrytoidaan jatkuvasti lisää tukeutuen myös yksityisiltä toimijoilta tehtäviin hankintoihin kuten tähänkin asti. Myös eläkkeellä olevat terveydenhuollon ammattilaiset ovat koko ajan olleet ja ovat erittäin tärkeitä ja tervetulleita rokotustöihin Helsingissä. HUS ja Uudenmaan kunnat vetoavat kaikkiin sellaisiin terveydenhuollon ammattilaisiin, jotka voivat elämäntilanteensa vuoksi tulla rokottamaan esimerkiksi muutamaksi viikoksi tai muutoin joustavasti. Kiinnostuneita pyydetään lähettämään yhteystiedot osoitteeseen: sote.henkilostosiirrot@hel.fi ja samalla esittämään toivomus rokotuspisteestä, jossa haluaisi työskennellä. Helsingissä rokotuspisteet sijaitsevat Jätkäsaaressa, Kannelmäessä, Malmilla ja Myllypurossa. 

Lisäksi pääkaupunkiseudun kunnissa valmistelutyö työterveyden mukaan ottamisessa rokotuksien jakoon on jo pitkällä ja rokottaminen pyritään käynnistämään pikimmiten.

Rokotukset ovat paras suoja vakavaa sairastumista vastaan

Rokottamattomien keskuudessa koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä hyvin korkea ja lähes poikkeuksetta nuoremmilla sairaalahoidossa olevilla ei ole rokotuksia. Rokottamattomilla ilmaantuvuusluku viimeisten 14 vuorokauden aikana sataatuhatta asukasta kohden on 1 059 eli miltei kolme kertaa korkeampi kuin kaksi rokoteannosta saaneiden ilmaantuvuusluku, joka on 306.

Koronarokotusta tarjotaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Helsinkiläisistä 12 vuotta täyttäneistä 87 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen, 83 prosenttia toisen ja 10 prosenttia kolmannen annoksen. Tällä hetkellä on kuitenkin noin 75 000 rokotusten piiriin kuuluvaa yli 12-vuotiasta helsinkiläistä, jotka eivät ole rokotusta vielä hakeneet. Kaupunki kehottaa kaikkia, joiden rokotussuoja on vielä puutteellinen, hakeutumaan rokotukseen viipymättä. Ensimmäisen ja toisen rokotuksen saa myös ilman ajanvarausta Helsingin rokotuspisteiltä ja pop-up-pisteiltä.

Kaupunki on myös käynnistänyt sosiaalisessa mediassa ja joukkoliikenteessä koronarokotuskampanjan, joka on kohdennettu erityisesti 16–29-vuotiaisiin. Tämän ikäryhmän rokotuskattavuuden olisi tärkeää edelleen kohentua.

Koulujen ja päiväkotien koronatilannetta hallitaan tarkoin toimin

Koronatilanteen heikennyttyä pääkaupunkiseudulla, myös lapsilla ja koululaisilla on todettu aikaisempaa enemmän tartuntoja. Lapset sairastavat koronan kuitenkin yleensä lievänä, jopa oireettomana. Kouluissa tartuntoja ehkäistään muun muassa välttämällä ryhmien sekoittumista ja suosittelemalla maskien käyttöä 6. luokasta ylöspäin.

Lapsille tehdään tällä hetkellä paljon koronatestejä. Alle 12-vuotiaita koululaisia testataan väestöryhmän kokoon suhteutettuna noin puolitoista – kaksi kertaa enemmän kuin muita. Alle 12-vuotiaille lapsille suositellaan testiä, jos heidän tiedetään altistuneen ja heillä on koronaan viittaavia oireita. Oireiset lapset tulee viedä testiin myös, jos perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä. Kaupunki muistuttaa kaikkia ikäryhmiä, niin rokotettuja kuin rokottamattomia, että oireisena koronatestiin voi tarvittaessa aina mennä.

Yksi vaihtoehto on tehdä kotitesti tilanteissa, joissa koronatartunnan mahdollisuus pohdituttaa. Jos kotitesti osoittautuu positiiviseksi, tulee hakeutua laboratoriotestiin. Jos kotitesti on negatiivinen ja lapsella on lieviäkin oireita, tulee jäädä kotiin ja riskiryhmiin kuuluvia ei tule mennä tapaamaan.

Joulukauden viettoon harkintaa

Joulukausi merkitsee monelle rauhoittumisen aikaa läheisten kanssa. Jokainen voi omalla vastuullisella toiminnallaan pyrkiä varmistamaan, että joulua voi viettää lähipiirissä turvallisesti ja hyvillä mielin. Oireisena yhteisiin kokoontumisiin ei tule osallistua.

Juhlakauden aikana kaupunki muistuttaa siitä, että kuten yleisötilaisuuksissa, myös yksityistilaisuuksissa pääkaupunkiseudulla suositellaan välttämään sisätiloissa järjestettäviä yli 20 hengen tilaisuuksia tai järjestämään ne tilassa, jossa osallistujilta voidaan edellyttää koronapassia.

Rokotukset, maskin käyttö, kontaktien vähentäminen ja hygieniatoimet ovat kaikki tärkeitä keinoja epidemian rajoittamiseksi. Kaupunki on lisäkeinona ottanut koronapassin käyttöön rajoitusten sijaan kaikissa niissä toiminnoissaan, joissa se on mahdollista.

Katso Helsingin koronainfo 15.12.2021Lue lisää:

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Koronarokotus

Uutinen 3.12.2021: Koronapassi käyttöön kaikissa Helsingin kaupungin yleisötilaisuuksissa ja osassa asiakastiloista

Kuva: Virpi Velin