Töölönlahti illalla. Kuva: Eetu Ahanen, Helsingin kaupunki

Kaupunkilaisten mielipiteitä Helsingissä asumisesta

Kaupunki kysyi syksyllä 2019 asukkaidensa tyytyväisyyttä Helsingin toimivuuteen asuinpaikkana sekä sitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Helsinkiä muualla asuville. Vastaukset kerättiin puhelinhaastatteluilla ja verkkokyselyllä. Puhelin¬haastatteluja tehtiin yhteensä 1 060. Verkkokyselyyn saatiin 2 258 vastausta.

Kyselyn päätulokset esiteltiin helmikuussa 2020 Kvartti-artikkelissa.

Kyselyn vastauksista on nyt julkaistu laajempi raportti, joka esittelee tuloksia sekä puhelinhaastattelujen että verkkokyselyn osalta. Helsinki-barometri 2019: kaupunkilaisten kokemuksia Helsingistä -raportissa on analysoitu muun muassa kaikki kyselyn avovastaukset risuineen ja ruusuineen.

Osana kyselyä vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaasti palautetta kaupungille. Eniten palautetta annettiin puistoista ja muista viheralueista, liikenteestä sekä terveydenhuollosta. Vastauksissa näkyi puistojen ja viheralueiden tärkeys, ja niiden säilyttämistä ja lisäämistä kannatettiin. Liikenteen liittyvistä vastauksista heijastui joukkoliikenteen tärkeys. Terveydenhuollosta sen sijaan esitettiin myös kriittisiä mielipiteitä erityisesti palveluiden saatavuuteen liittyen.

Seuraava Helsinki-barometri -kysely on tarkoitus toteuttaa lopukeväästä, jolloin sillä kartoitetaan erityisesti helsinkiläisten kokemuksia koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Lisätiedot:

Helsinki-barometri 2019: kaupunkilaisten kokemuksia Helsingistä, pdf, tiivistelmä

Tutkija Vesa Keskinen
Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö
p. 09 310 36296
etunimi.sukunimi@hel.fi