Konsernijaosto kuuli HSL ja HSY -kuntayhtymien ajankohtaiskatsaukset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan maanantaina 5.10. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen mukaan HSL:n lipputulot laskevat tänä vuonna 137,7 miljoona euroa budjetoidusta määrästä. Kuntayhtymä valmistelee kuitenkin keinoja asiakkaiden turvallisuuden ja luottamuksen palauttamiseksi joukkoliikenteeseen.

Konsernijaosto kuuli myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaosto merkitsi tiedoksi HSL:n ja HSY:n ajankohtaiskatsaukset.

Vuoden 2020 toinen HSL:n osavuosikatsaus perustuu pääosin kahdeksan kuukauden taloudellisiin toteumatietoihin ja niistä johdettuun vuositason ennusteeseen. Sen mukaan koronapandemia on romahduttanut joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot. Lipputulojen ennustetaan alittavan talousarvion 137,7 milj. euroa. Poikkeustilanteen kestolla on ratkaiseva merkitys lipputulojen kertymiseen. Valtion lisätalousarviossa suurille kaupunkiseuduille myönnetyn tuen hakuprosessi on käynnissä. Tuki suurille kaupunkiseuduille on yhteensä 70 milj. euroa ja siitä HSL:n osuus selviää syksyn aikana.

Katsaus käsitteli myös HSL:lle vuodelle 2020 asetettuja tavoitteita. HSL:n kuuluu esimerkiksi laatia palautussuunnitelmia koronapandemian johdosta. HSL:ssä on perustettu post-koronaryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ratkaisuja asiakkaiden turvallisuuden ja luottamuksen palauttamiseksi joukkoliikenteeseen. Muihin tavoitteisiin kuuluu muun muassa liikkumispalvelujen kehittäminen yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa. Viime vuonna toteutettiin potkulautapilotti ja kutsukyytikokeilu päättyi keväällä 2020. HSL on jo aiemmin avannut kaupallisille toimijoille avoimen lipunmyyntirajapinnan, ja sitä käyttävien kumppaneiden määrä on kasvussa. Tällä hetkellä lippuja myy viisi toimijaa.

Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Konsernijaoston seuraava kokous on maanantaina, 26.10.2020.