Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli liikenteeseen liittyviä ajankohtaiskatsauksia

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 23. toukokuuta suurten raidehankintayhtiöiden ajankohtaukset. Raidehankintayhtiöitä ovat Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy.

Molempien yhtiöiden toimialana on raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti: Suomi-rata Oy:n kohdalla Helsingin ja Tampereen välinen Helsinki−Vantaan lentoaseman kautta kulkeva raideyhteys ja Turun Tunnin Juna Oy:n kohdalla Helsingin ja Turun välinen nopea junayhteys. Kaupungin omistusosuus Suomi-rata Oy:sta on runsaat 14 prosenttia ja Turun Tunnin Juna Oy:sta 7,5 prosenttia.

Konsernijaosto kuuli myös Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaosto merkitsi ajankohtaiskatsaukset tiedoksi. Konsernijaoston kokouksen kaikki päätökset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote on luettavissa pöytäkirjan ilmestymiseen saakka. Konsernijaoston pöytäkirjat löytyvät täältä.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.

Kuva: Maija Astikainen