Suvilahden kesää.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan palautumisen mahdollistamiseksi alaa koskevien rajoitusten purkaminen oltava oikea-aikaista 

Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen vahvistaa yhteistyötään tapahtuma-alan kanssa kesällä 2021. Kaupunki tukee paikallista tapahtuma-alaa ja strategiansa mukaisia kumppanitapahtumia terveysturvallisuuden toteuttamisessa ja lisää taiteen ja kulttuurin sisältöostoja omissa tapahtumissaan.

Helsingissä on Suomen taiteen ja kulttuurin työpaikoista noin 35 prosenttia ja tapahtumateollisuudesta noin 65 prosenttia. Tapahtumat rakentavat merkittävällä tavalla pääkaupungin elinvoimaa. Kulttuuri- ja tapahtuma-alat työllistävät paljon nuoria ja ylläpitävät huomattavaa yritystoimintaa alihankintaketjujen kautta. Samalla ne kuuluvat koronapandemiasta voimakkaimmin kärsivien alojen joukkoon. Näiltä aloilta puuttuu tällä hetkellä näkymä tulevasta, mikä kasvattaa investointiepävarmuuden vuoksi yrittäjien ja koko alihankintaketjun taloudellisia ongelmia. Uhkana on, että alalta poistuu pysyvästi yrityksiä ja osaajia. 

Suomessa tapahtuma-ala keskittyy vahvasti Helsinkiin, ja tapahtumat ovat olleet jo pitkään keskeinen strateginen painopiste kaupungille. Koronapandemian pitkittymisen vuoksi kulttuuri- ja tapahtuma-alojen ahdinko ja taloudelliset vaikeudet ovat syventyneet entisestään vuodenvaihteen jälkeen. Tämän johdosta kaupunki valmistelee palautumistoimenpiteitä tapahtuma- ja kulttuurikentän tukemiseksi aiemmin tehtyjen toimenpiteiden jatkoksi. Lisäksi kaupunki haluaa edistää mahdollisuuttaan toimia tapahtuma-alan innovaatioiden testialustana.

Samaan aikaan on kuitenkin välttämätöntä, että kulttuuri- ja tapahtuma-alojen palautumista tuetaan valtakunnallisilla toimilla ja alojen erityisluonne huomioidaan exit-strategian valmistelussa. Kesä 2021 on alojen toipumisen kannalta merkittävä käännekohta, jonka suunnittelu on aloitettava koronatilanteen epävarmuudesta huolimatta mahdollisimman varhain.

Palveluostoja ja tapahtumakumppanuuksia

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämisen yhtenä tavoitteena on vahvistaa kaupungin tapahtumatoimintaa kasvattamalla palveluostoja tapahtuma- ja kulttuurialan toimijoilta liittyen muun muassa sisältöihin, infraan, tuotantoon ja terveysturvallisuuteen.  

Ostot kanavoidaan kaupungin nykyisten tapahtumien, esimerkiksi Kasarmitorin kesäterassin ja Helsingin juhlaviikkojen, kautta. Yhteistyöhankkeen avulla vahvistetaan myös tapahtumakumppanuuksia, tapahtumien terveysturvallisuutta ja pyritään tukemaan koko alan elinvoiman palautumista koronakriisin jälkeen.

Epidemiavaihe on juuri nyt vakava, mutta on tärkeää rakentaa näkymää nykytilanteen yli. Hallituksen valmistelussa olevaan exit-suunnitelmaan kohdistuu paljon odotuksia. Siinä olennaista on se, että tapahtuma-alaa ei rajoiteta muita elinkeinoja tiukemmin, vaan sovelletaan siihen esimerkiksi samaa kriteeristöä kuin ravintola-alaan. Toivomme, että Helsingillä olisi tulevana kesänä edellytykset pilotoida turvallisia tapahtumia alueellaan ja samalla tukea alan palautumista. Valtakunnallisten linjausten tulisi kuitenkin tukea tätä tavoitetta, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.  

Helsinki myös helpottaa koronatilanteen mahdollistamissa rajoissa ensi kesänä kaupunkitilan tapahtumakäyttöä ulkotapahtumille ja tukee erityisesti pienten tapahtumien järjestämistä. Samalla kehitetään edelleen Varaamo-palvelua, jonka kautta erilaiset tapahtumatilat ovat koronatilanteen helpotettua jälleen varattavissa.      

Harkinnan mukaan kaupunki voi myös tukea virtuaalisen sisällön tuotantoja yhteistyösopimuksilla, mikäli tapahtuma joudutaan koronatilanteen vuoksi perumaan. 

Kaupunki järjestää kevään aikana yhteistyössä Tapahtumateollisuus ry:n kanssa terveysturvallisuuskoulutusta, jossa kaikille helsinkiläisille tapahtuma-alan toimijoille tarjotaan tietoa ja neuvontaa sekä keskustelumahdollisuuksia alan ammattilaisten kanssa.

Kaupunki lisää yhteistyötä kaupunkistrategian tavoitteita tukevien kulttuuri- ja urheilutapahtumien kanssa ja tukee tapahtumien terveysturvallista järjestämistä. Helsinki voi tehdä alan palautumisen eteen paljon, mutta vaikuttavinta on valtakunnallisesti yhteinen, oikein mitoitettu tuki palautumiselle, apulaispormestari Nasima Razmyar sanoo. 
  
Kulttuuri- ja tapahtuma-alan kanssa tehtävän yhteistyön vetovastuu on Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ja kaupunginkanslian viestintäosaston brändiyksikössä. Yhteistyöhön osallistuu useita eri tahoja, muun muassa Helsingin tapahtumasäätiö ja Helsingin Leijona Oy.   
  
Ymmärrämme, että yhteisen toiveikkaan näkymän luominen sisältää harkittuja riskejä ja vaatii jatkuvaa tautitilanteen seuraamista. Helsingissä näemme, että on tärkeää vahvistaa luottamusta kaupunkielämään ja Helsinkiin tapahtumien alustana ja kumppanina. Tapahtumat, taide ja kulttuuri tarvitsevat kipeästi työmahdollisuuksia, sanoo kulttuurijohtaja Mari Männistö.


Kuva: Piia Lindroos