Pieni tyttö on kassi kädessään sadevaatteissa aikuisen ihmisen vierellä.

Lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu

Vuoden 2021 lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu. Kuusikko on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun – yhteistyömuoto, joka tuottaa tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta.

Kuusikko-työryhmän lastensuojelun raportissa kuvataan lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia. Raportissa tarkastellaan lastensuojelun asiakasprosessia, asiakasmääriä ja kustannuksia kokonaisuutena sekä eriteltyinä avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon osilta. Raportissa käsitellään myös lyhyesti sosiaalihuollon asiakkaana olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten asemaa.

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palveluiden ja kustannusten vertailuraportti kuvaa vuoden 2021 osalta muun muassa seuraavaa:

• Vuoden 2021 aikana kuutoskaupungeissa tehtiin yhteensä 61 638 lastensuojeluilmoitusta. Keskimäärin 9,3 prosenttia kuutoskaupunkien 0–17-vuotiaasta väestöstä oli lastensuojeluilmoitusten kohteena. Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden väestöosuus nousee yläkouluun siirryttäessä. Kuutoskaupunkien 13–15-vuotiaista keskimäärin 13 prosenttia ja 16–17-vuotiaista keskimäärin 14,7 prosenttia oli lastensuojeluilmoituksen kohteena vuonna 2021.

• Kuutoskaupungeissa vuonna 2021 oli 1,7 prosenttia 0–17-vuotiaasta väestöstä kodin ulkopuolelle sijoitettuna. Sijoitettujen osuus väestöstä on viimeisen viiden vuoden aikana säilynyt melko vakaana. Väestöosuus nousee iän myötä. Ikäryhmästä 13–17-vuotiaat on sijoitettuna suhteessa useampi kuin nuoremmista lapsista.

• Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden määrällinen kasvu on tarkoittanut lastensuojelun kannalta myös sitä, että lastensuojelutoimet ovat entistä vaativampia. Lastensuojeluun ohjautuu asiakkaita, jotka tarvitsevat raskaita ja hintavia tukitoimia. Erityisen vaativan tason laitoshoidon tarve on kasvavaa. Myös päihdehoidon tarve on korostunut erityisesti nuorilla.

Monialaisista asiantuntijoista koostuvat työryhmät julkaisevat vuosittain kukin yhden raportin edellisvuoden tiedoista. Kuutosvertailuraporttien tavoitteena on, että suurilla kaupungeilla olisi käytössään mahdollisimman vertailukelpoista tietoa palveluista ja niiden kustannuksista.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2021 (Pdf)

Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä

Kuusikko-työryhmä


Kuva: Nilla Varpunen, © Helsingin kaupungin aineistopankki.