Uraohjaajat Anu Mäkinen (vas.) ja Kirsi Sulaoja palvelevat asiakkaita sekä nuorten urapalveluissa että Ohjaamon neuvonnassa.

Nuorten palvelut vievät eteenpäin elämässä

Yhden Kampin korttelin alueella tiivistyvät Helsingin nuorten haaveet ja haasteet. Alueella toimii Helsingin nuorten palvelujen monialainen verkosto.

Fredrikinkatu 48:ssa toimii avoin neuvontapalvelu Ohjaamo. Korttelin toisella laidalla Runeberginkatu 5 B:ssä syvennytään koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin nuorten urapalveluissa ja TYP-työllisyyspalveluissa.

Kolmen eritasoisen palvelun kokonaisuus on suunnattu alle 30-vuotiaille helsinkiläisille. Ohjaamon neuvontaan ovat tervetulleita kaikki 15 vuotta täyttäneet. Muut työllisyyspalvelut on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille. Kaikki palvelut ovat ilmaisia.

”Ohjaamon ydin on matalan kynnyksen neuvontatyössä, jossa nuoria palvelevat monen eri alan asiantuntijat yhden luukun palvelumallilla”, kertoo palvelupäällikkö Martti Poteri Helsingin kaupungin nuorten palveluista.

Ohjaamoon voi kuka tahansa nuori kävellä sisään keskustelemaan mistä tahansa elämään ja tulevaisuuteen liittyvästä kysymyksestä uraohjauksen, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisten sekä nuorisotyöntekijöiden kanssa. ”Vain asia ja tarve ratkaisee, ei asema”, Poteri painottaa.

”Jos nuori tarvitsee enemmän ja syvällisempää tukea, seuraava askel on urapalvelut”, Poteri selittää. Nuori voidaan ohjata urapalveluihin Ohjaamosta tai TE-toimistosta. Joku kuulee urapalveluista kaverilta, joku löytää ne netistä.

”Vahvimman tuen muoto on monialainen TYP, jonne TE-toimisto ohjaa raskaimmassa elämäntilanteessa olevia pitkään työttömänä olleita nuoria”, Poteri sanoo. Vaikeita työelämään suuntautumisen ongelmia ratkovat yhdessä nuorten kanssa kaupungin, TE-toimiston ja Kelan työntekijät.

Nuorten haasteita ratkotaan laidasta laitaan

Urapalvelujen uraohjaajat kohtaavat asiakkaita tunnin mittaisissa luottamuksellisissa tapaamisissa. Keskimääräinen asiakassuhde on muutaman kuukauden mittainen, mutta asiakassuhde voi olla yli vuoden pituinen monivaiheinen prosessi työkokeiluineen.

”Asiakkaita ja tilanteita on laidasta laitaan. Yhdeltä voi peruskoulu olla jäänyt kesken, toinen voi olla hakemassa suorittamaan tohtoritutkintoa. Työsarka on todella iso”, kertoo uraohjaaja Kirsi Sulaoja.

Asiakassuhde alkaa selvittämällä lomakkeella nuoren palvelutarpeet ja sosiaaliset kontaktit. Monet haasteet kuten pelaamisriippuvuus ilmenevät kuitenkin vasta keskustelussa.

”Nuoren tilannetta kartoitetaan laajasti herkällä korvalla”, sanoo uraohjaaja Anu Mäkinen.

”Me autamme nuorta itse hahmottamaan tilanteen. Työ tapahtuu aina nuoren lähtökohdista, ja päätösvalta pysyy asiakkaalla”, Mäkinen painottaa.

”Teemme testejä asiakkaan vahvuuksista ja laadimme vahvuuslistoja. Kartoitamme asiakkaan haaveita ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Autamme asiakasta pohtimaan unelmiaan, ja voimme työstää yhdessä unelmakartan.”

”Monelle asiakkaalle ratkaisu löytyy kaupungin tarjoamista ilmaisista lyhytkoulutuksista, kuten hygieniapassi ruoankäsittelytöihin tai trukkikoulutus varastoalalle”, Sulaoja jatkaa.

”Voimme pyytää asiakasta harjoittelemaan kotona työhaastattelua, jota sitten preppaamme täällä urapalveluissa. Voimme työstää yhdessä työhakemusta.”

Onnistuneen uraohjauksen avaimet

Mäkinen ja Sulaoja pohtivat tekijöitä, joilla asiakassuhde onnistuu ja päästään tavoitteeseen auttaa asiakas joko koulutukseen tai työhön.

Uraohjaajat Anu Mäkinen (vas.) ja Kirsi Sulaoja palvelevat asiakkaita sekä nuorten urapalveluissa että Ohjaamon neuvonnassa.
Uraohjaajat Anu Mäkinen (vas.) ja Kirsi Sulaoja palvelevat asiakkaita sekä nuorten urapalveluissa että Ohjaamon neuvonnassa.

”Onnistumisen tekijät ovat luottamus, yksilöllinen ote ja asiakkaalle räätälöity oma ratkaisupaketti”, Mäkinen painottaa.

”Urapalveluissa nuori saa oman työntekijän, joka pysyy asiakassuhteen loppuun asti. Tapaamiset ovat kasvokkain. Näin uraohjaus on sitouttavaa.”

”Positiivisen keskustelun kautta asiakkaalle syntyy itselle tarve ja oma halu päästä eteenpäin. Asiakasta ei saa pakottaa tekemään mitään”, Sulaoja sanoo.

”Hyviä tuloksia saadaan siten, että asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi”, Sulaoja kiteyttää.

Tutkitusti hyviä tuloksia

Vuonna 2019 nuorten palvelut kirjasivat yli 16 000 neuvontatapaamista, joista valtaosa oli Ohjaamon asiakastapaamisia.

Urapalvelut palveli 1 572 asiakasta, joista lähes 62% päätyi koulutukseen tai työhön. Onnistuneiden asiakassuhteiden osuus on kasvanut tasaisesti ensimmäisestä raportointivuodesta 2017, jolloin niitä oli 50%.

Viime vuonna 86% asiakkaista kertoi päässeensä eteenpäin elämässä, ja 71% suosittelisi urapalveluita muille.

Haastavimpia asiakkaita palvelevan TYP-toiminnan vuoden 2019 aikana päättyneistä asiakkuuksista 51% päätyi koulutukseen, työhön tai eläkkeelle.

Helsingin nuorten palveluja vastaavaa kokonaisuutta urapalveluineen ei sellaisenaan löydy muualta Suomesta, mutta laajalle levinneen Ohjaamo-toiminnan työllisyys- ja talousvaikutuksia on tutkittu valtakunnallisesti. Maaliskuussa 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan Ohjaamon asiakkaat työllistyvät keskimäärin kaksi kuukautta nopeammin ja pääsevät 50% todennäköisemmin palveluiden piiriin kuin perinteisen TE-prosessin asiakkaat.

”Yksi syy Ohjaamo-toiminnan hyviin tuloksiin on se, että Ohjaamossa asiakas saa enemmän henkilökohtaista aikaa”, sanoo tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Janne Savolainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tutkimus arvioi Ohjaamo-toiminnan taloudellisen hyödyn olevan pääkaupunkiseudulla 35 miljoonaa euroa vuodessa sen ansiosta, että työllistyminen tapahtuu nopeammin.

”Ohjaamo-toiminnalla on monta muutakin positiivista vaikutusta kuin työllistyminen ja TE-prosessi. Näitä vaikutuksia ovat hyvinvointi ja psyko-sosiaaliset hyödyt, joita nuori saa Ohjaamon kautta”, Savolainen painottaa.

Palaute kertoo onnistuneista asiakassuhteista

Helsingin nuorten palvelujen asiakas, jota tässä kutsutaan nimellä Teemu, kutsuttiin pian kauppatieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen Ohjaamossa pidettyyn tapaamiseen. Sieltä hänet ohjattiin urapalveluihin. Teemun haaste oli harjaantumattomat vuorovaikutustaidot ja matala itseluottamus.

Ohjaamon neuvontatilassa asiakkaat voivat muun muassa etsiä töitä sekä työstää työhakemusta ja CV:tä.
Ohjaamon neuvontatilassa asiakkaat voivat muun muassa etsiä töitä sekä työstää työhakemusta ja CV:tä.

Teemun uraohjaaja pyysi tapaamiseen mukaan urapalvelujen psykologin, jonka suosituksesta Teemu hakeutui Helsingin diakonissalaitoksen Vamos-ryhmätoimintaan.

”Kävin ryhmätoiminnassa 3–4 kertaa viikossa”, Teemu kertoo. ”Kolmen viikon välein kävin uraohjauksessa, jossa käytiin läpi Vamoksessa tapahtunutta edistymistä sekä vahvuuksiin, itseluottamukseen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä asioita. Parin kuukauden välein pidettiin kolminkeskisiä tapaamisia Vamoksen kanssa.”

Sitä mukaa kun Teemun työkyky alkoi parantua, urapalveluissa alettiin harjoitella työnhakutaitoja. Noin vuoden kuluttua neuvontakäyntien aloittamisen jälkeen Teemu työllistyi taloushallinnon tehtäviin, joissa hän kertoo viihtyvänsä ja suoriutuvansa erinomaisesti.

”Uraohjauksen onnistumisen kannalta oli keskeisintä se, että ongelmaani katsottiin laaja-alaisesti ja pureutumalla perustavanlaatuisiin syihin”, Teemu vakuuttaa.

Sulaoja kertoo toisesta asiakkaasta: ”Tullessa asiakas oli itkuinen ja kotitilanne oli kriisissä. Hän tapasi uraohjaajan lisäksi sosiaaliohjaajan ja psykologin. Lyhyen työsuhteen kautta hän pääsi koulutustaan vastaavaan työhön ja sitten korkeakouluun sekä sai opiskelija-asunnon. ’Kiva että joku mun kanssa pohtii’ hän kommentoi palautteessa.”

Mäkinen poimii yhden asiakaspalvelukokemuksistaan: ”Asiakkaan oli vaikea löytää omaa alaansa ja motivoitua. Uraneuvonnan kautta hän pääsi työkokeiluun unelmapaikkaan. Hän kommentoi ettei olisi aiemmin uskonut, kuinka hyvältä tuntui lähteä aamulla töihin. Nyt hän on yhteishaussa hakeutumassa opintoihin.”

Artikkeli kuvaa nuorten palvelujen toimintaa normaalioloissa. Koronavirustilanteessa palvelut jatkuvat puhelimitse ja muiden etäyhteyksien kautta.

Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut

Teksti: Johanna Lemola
Kuvat: Ilkka Ranta-aho