Neljä piirrettyä ihmishahmoa keskustelee keskenään.

OmaStadi täydentää kaupungin päihdepalveluita

OmaStadin ehdotus jalkautuvan päihdehuollon resurssien lisäämisestä Helsingin Keskiselle alueelle keräsi äänestyksessä toiseksi eniten ääniä alueelta. OmaStadiin voi tehdä ehdotuksia, jotka täydentävät kaupungin omaa palvelutarjontaa. Ne voidaan toteuttaa osallistuvan budjetoinnin rahoituksella määräaikaisina, noin kahden vuoden mittaisina hankkeina.

Helsinkiläinen Laura Kyntölä päätti jo ensimmäisellä OmaStadin kierroksella antaa äänensä syrjäytyneen väestöryhmän hyväksi. Monet sosiaali- ja terveydenhoidon palvelut sulkivat ovensa koronakeväänä 2020, jolloin myös Helsingin Keskisen alueen päihdeongelmaisten tilanne heikkeni.

Tehokkain tapa tavoittaa päihdeongelmaisia kadulla on jalkautuva päihdetyö. Siksi Kyntölä ideoi OmaStadin toiselle kierrokselle ehdotuksen jalkautuvasta päihdetyöstä Helsingin Keskiselle alueelle, jonne muun muassa palkattaisiin yksi työntekijä lisää.
– Kaupunkilaiset voivat OmaStadin kautta ehdottaa myös palveluita kaupungin toteutettaviksi, kertoo tyytyväinen Kyntölä kokemuksestaan.

Vaikka Kyntölä ei markkinoinut ehdotustaan ennen OmaStadin äänestystä lokakuussa 2021, se sai silti toiseksi eniten ääniä Helsingin Keskisen suurpiirin alueella.

Kuva näyttää äänten jakautumisen Keskisen suurpiirin alueella.

Vilkkaimmin äänestivät asukkaat Vallilan, Kallion ja Sörnäisten alueilla sekä 20–39-vuotiaat naiset.

Kuva näyttää äänten jakautumisen sukupuolen mukaan.

Kaupunkilaiset ja palvelun käyttäjät mukana hankkeen suunnittelussa

Helsingin Keskisellä alueella on kaupungin tarjoamien palveluiden ohella paljon järjestöjen tarjoamia päihdepalveluita.

Jalkautuvaa päihdetyötä Keskiselle alueelle -nimisen ehdotuksen myötä yhteistyö tiivistyy. Hankkeen suunnittelutyön vetäjän, Joonas Munckin mukaan, toiminta tulee kestämään kaksi vuotta.

– Vuorovaikutus OmaStadin verkkoalustalla ja kadulla olevien päihteiden käyttäjien kanssa on jo aloitettu. Näin saamme syksyllä käynnistyvän hankkeen kautta kohdennettua avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan, kertoo sosiaali- ja terveystoimialan erityissuunnittelija Munck.

Helsinkiläisten kommentteja ja ideoita toivotaan Jalkautuvaa päihdetyötä Keskiselle alueelle -hankkeen kohdentamisen tueksi. Asukkailta pyydetään vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi: mitä hankkeen toteutusvaiheessa pitäisi ottaa huomioon, millaista jalkautuvan päihdetyön tulisi olla, missä päin Keskistä suurpiiriä ja mihin aikaan työtä tulisi tehdä?
Kommentit ovat tervetulleita sivun alareunasta löytyvään kommenttikenttään. Kommentointi edellyttää rekisteröitymisen OmaStadi-sivustolle.

OmaStadin malli on kehitetty helsinkiläisiä varten

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

OmaStadin toisella kierroksella (2020–2021) esitettiin 1 463 kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta edistävää ideaa. Viime vuoden lokakuussa järjestettyyn äänestykseen eteni 397 ehdotusta ja toteutukseen 75 ehdotusta.

Lue lisää:

Jalkautuvaa päihdehuoltoa keskisen alueelle

OmaStadi

Löydä tapasi osallistua ja vaikuttaa Helsingin kehittämiseen

Piirroskuva: Minna Alanko, Helsingin kaupungin aineistopankki.