Kertakäyttöinen kasvomaskiö.

Pääkaupunkiseudulla suositellaan kasvomaskin käyttöä peruskoulujen henkilöstölle

Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla edelleen kiihtymisvaiheessa. Alueen koronakoordinaatioryhmä on linjannut, että peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä työssä. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on valmistautunut myös muiden uusien suositusten ja toimenpiteiden nopeaan käyttöönottoon, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. 

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemiatilanne on ollut viime viikkoina suhteellisen tasainen. Aivan viime päivinä näkyvissä on kuitenkin ollut signaaleja epidemiatilanteen kiihtymisestä. Myös huolestuttava tilanne muualla Euroopassa antaa aihetta erityiseen tarkkaavaisuuteen. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on valmistellut uusia suosituksia ja toimenpiteitä, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön heti, jos epidemiatilanne sitä edellyttää. Lisäksi ryhmä linjasi jo nykyisessä tilanteessa toimeenpantavaksi kasvomaskisuosituksen peruskoulujen henkilöstölle.

Kasvomaskisuositus koskee opettajia ja muuta koulun henkilöstöä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Henkilöstön kasvomaskien käytöllä voidaan vähentää altistustilanteita kouluissa. Käyttö turvaa osaltaan henkilöstön riittävyyttä, sillä kasvomaskien avulla voidaan vähentää altistumisten johdosta karanteeniin joutuvien opettajien ja muiden työntekijöiden määrää. Maskisuositusta noudattamalla pystytään turvaamaan lähiopetuksen jatkuvuutta.

Kaupungit hankkivat ja kustantavat kasvomaskit henkilöstölle. Myös suojavisiirien käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on opetustilanteessa haastavaa tai siihen on terveydellinen este. Henkilöstölle tiedotetaan erikseen, missä aikataulussa kasvomaskitoimitukset kouluille aloitetaan. Suositusta voi kuitenkin noudattaa omaehtoisesti heti. Mikäli koronaepidemia etenee alueella leviämisvaiheeseen, maskisuositus laajenee koskemaan myös yläkoulun oppilaita.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat alueellisen koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. 

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista. 

Lisätietoja

Kuva: CQYoung / iStock Photo