Ihmisiä kasvomaski päällä teaterin katsomossa.

Pääkaupunkiseudulle suositus yli 20 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä ja maskien käytön edellyttämisestä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti kokouksessaan 8. lokakuuta 2020 uusista paikallisista toimista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Korona leviää tällä hetkellä huolestuttavalla tavalla perhetilaisuuksissa ja yksityistapahtumissa. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamista yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestettäisi lainkaan. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia ja joulun ajan juhlia.

Lisäksi ryhmä kiinnitti huomiota isojen urheilu- ja kulttuuritapahtumien turvallisuuteen. Ryhmä on aiemmin suositellut yksityisille elinkeinonharjoittajille, että ne edellyttävät asiakkailtaan kasvomaskin käyttämistä tiloissaan ja tilaisuuksissaan. Suositus koskee elinkeinonharjoittajia, joiden tiloissa tapahtuu asiakaskohtaamisia, kuten esimerkiksi kauppoja, kauppakeskuksia, kulttuuripalveluita ja urheilutapahtumia. Kaupungit lähettävät isoja tapahtumia järjestäville tahoille yhteisen kirjeen, jossa korostetaan turvallisuusohjeiden noudattamisen merkitystä ja maskien käytön tärkeyttä sekä kannustetaan vahvasti suosittelemaan maskien käyttöä tilaisuuksissaan. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjät vastaavat terveysturvallisuuden toteutumisesta.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pyrkii löytämään uusia paikallisia keinoja koronaepidemian hillitsemiseksi. Samalla tavoitteena on tukea yhteiskunnan pysymistä auki. Pääkaupunkiseutu on epidemian kiihtymisvaiheessa. Kaikki sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät kiihtymisvaiheen määräykset ja suositukset on pantu alueella toimeen. Nyt päätetyt uudet suositukset ja toimenpiteet keskittyvät erityisesti epidemian leviämisen ehkäisemiseen yksityisissä ja julkisissa palveluissa sekä yksityistilaisuuksissa. Paikalliset suositukset ja rajoitukset täydentävät valtakunnallisia asetuksia ja suosituksia.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat alueellisen koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistä pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Kuva: Virpi Peltola, Helsingin kaupunki