Nainen ja mies kasvimaski kasvoilla liukuportaissa.

Pääkaupunkiseutu linjasi uusista keinoista koronaepidemian hillitsemiseksi

Suositus kasvomaskien käyttämisestä työpaikalla sekä ehdotus velvoittavasta määräyksestä maskien käytölle yleisötilaisuuksissa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti kokouksessaan 13. lokakuuta 2020 uusista paikallisista toimista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Tavoitteena on, että paikallisilla ja alueellisilla keinoilla onnistutaan hillitsemään epidemian leviämistä ja tuetaan samalla yhteiskunnan pysymistä auki.

Koronakoordinaatioryhmä ei kannata tässä vaiheessa laajamittaista etäopetukseen siirtymistä tai vapaa-ajan palvelujen laajamittaista sulkemista, vaan entistä velvoittavampaa kasvomaskien käyttöä, turvaväli- ja hygieniaohjeiden noudattamista ja tiukempaa valvontaa epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Olemassa olevat käytännöt perusopetuksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tarpeen mukaan paikallisesti ovat osoittautuneet toimiviksi. Laaja etäopetukseen siirtyminen nähdään viimesijaisena keinona epidemian hillitsemisessä.

Ryhmän uudet päätökset ja linjauksetperustuvat epidemiologiseen tilannekuvaan ja huomioon siitä, että epidemia leviää tällä hetkellä erityisesti harrastustoiminnassa ja työpaikoilla.

Kasvomaskien käyttö

Kasvomaskien käyttöä suositellaan jo nyt aina julkisessa liikenteessä, julkisissa tiloissa (kuten kaupoissa ja kauppakeskuksissa) ja tapahtumissa kaikille yli 15-vuotiaille. Lisäksi maskin käyttöä suositellaan toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä.

Koordinaatioryhmän uuden linjauksen mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan myös kaikilla muilla työpaikoilla erityisesti tilanteissa, jossa ihmiset laajemmin tapaavat toisiaan (kuten kokoukset, taukotilat, yhteiset tilat) ja kun turvavälejä, vuorotteluja tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan, ellei käyttämättömyyteen ole erityistä, esimerkiksi terveydellistä, syytä.

Ryhmä suosittelee myös, että vanhemmat käyttävät kasvomaskia oleskellessaan varhaiskasvatuksen tiloissa, esimerkiksi lapsia vietäessä tai haettaessa.

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) päätöksen mukaan yli 50 henkilön tilaisuuksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n ohjeita noudattaen.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien, HUSin ja THL:n näkemyksen mukaan olisi perusteltua antaa jo lokakuun aikana uusi velvoittava määräys siitä, että yli 20 hengen yleisötilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain siinä tapauksessa, että edellytetään kaikkien käyttävän maskia (sekä asiakaspalveluhenkilökunta että yleisö) koko ajan, ja että vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä.

Ryhmä katsoo, että asiassa tarvitaan yhden kunnan suositusta vahvempi velvoittava määräys koko pääkaupunkiseudulle marraskuun loppuun. Virallisen päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjät vastaavat terveysturvallisuuden toteutumisesta.

Yksityistilaisuudet

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamista yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestettäisi ollenkaan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat alueellisen koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän uusista linjauksista kertovat pormestari Jan Vapaavuori ja HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen.


Kuva: Lauri Eriksson, HSL