Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuus 6.10.2020 Kaupungintalolla.

Pääkaupunkiseutu linjasi uusista keinoista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi

Toimintamalli riskiravintoloiden tunnistamiseksi ja suositus yksityistilaisuuksia koskien voimaan heti. 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on huolissaan koronaepidemian leviämisestä alueella ja pyrkii löytämään uusia paikallisia keinoja epidemian hillitsemiseksi. Samalla tavoitteena on tukea yhteiskunnan pysymistä auki. Pääkaupunkiseutu on epidemian kiihtymisvaiheessa. Kaikki sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät kiihtymisvaiheen määräykset ja suositukset on pantu alueella toimeen. Nyt päätetyt uudet suositukset ja toimintamallit keskittyvät erityisesti epidemian leviämisen ehkäisemiseen ravintoloissa, yksityisissä ja julkisissa palveluissa sekä yksityistilaisuuksissa. Paikalliset suositukset ja rajoitukset täydentävät valtakunnallisia asetuksia ja suosituksia. 

Koronakoordinaatioryhmä on päättänyt pääkaupunkiseudun toimintamallista, jolla tehostetaan ravintoloiden tartuntatautilain mukaista valvontaa. Toimintamallin tavoite on puuttua täsmätoimin korostuneen riskin ravintoloihin ja riskikäyttäytymiseen. 

Toimintamallissa HUS ja kaupungit tunnistavat pääkaupunkiseudun korkean riskin ravintoloita, jotka eivät noudata tartuntatautilain ja sen mukaan annetun asetuksen mukaisia velvoitteita tai eivät muuten pysty varmistamaan terveysturvallisia olosuhteita. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarkastaa ravintolat kohdennetusti. Jos terveysturvallisuudessa esiintyy puutteita tai korkean riskin toiminta jatkuu, Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi antaa määräyksiä toiminnan korjaamiseksi tai sulkea ravintolan määräajaksi. Toimintamalli tulee voimaan heti. Jos toimintamalli on tehokas, se voi parhaimmillaan johtaa siihen, ettei kaikkia ravintoloita yhtäläisesti koskevia uusia rajoitustoimia tarvita.

Koronakoordinaatioryhmä myös suosittelee yksityisille elinkeinonharjoittajille, että ne edellyttävät asiakkailtaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa tilanteissa. Suositus koskee elinkeinonharjoittajia, joiden tiloissa tapahtuu asiakaskohtaamisia, kuten esimerkiksi kauppoja, kauppakeskuksia, kulttuuripalveluita ja urheilutapahtumia. Voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista kasvomaskin käyttövelvollisuuden asettamista julkisissa palveluissa. Ryhmä suosittelee kuitenkin voimakkaasti kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa myös julkisten toimijoiden tiloissa ja palveluissa, kuten joukkoliikenteessä, kirjastoissa, museoissa ja muissa kulttuuripalveluissa.  

Lisäksi ryhmä päätti suositella vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamisesta yksityistilaisuuksien järjestämisessä. Merkittävä osa koronaviruksen leviämistilanteista on liittynyt yksityistilaisuuksiin tai vapaa-ajan viettoon yksityisissä tiloissa. Vahva suositus koskee esimerkiksi yksityisjuhlien ja vapaa-ajanviettoon tai opiskeluun liittyvien tilaisuuksien järjestämistä.  

”Epidemia leviää huolestuttavalla tavalla pääkaupunkiseudulla. Lisäksi epidemian leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimet aiheuttavat sosiaalista ja taloudellista hätää. Epidemiatilanne tulee jatkumaan pitkään ja tavoitteenamme on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä niin, että yhteiskunnan toimintakyky pysyy samanaikaisesti mahdollisimman hyvänä. Paikalliset toimenpiteet ovat parhaimmillaan käytännönläheisiä, kohdennettuja ja vaikuttavia. Pyrimme viestimään niistä yhteistuumin ja selkeästi”, sanovat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, THL:n johtaja Mika Salminen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist ja HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa 

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat alueellisen koronakoordinaatioryhmän 10 syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää olemassa olevaa pääkaupunkiseudun koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. 

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Videotallenne pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tilaisuudesta.


Kuva: Ilkka Ranta-aho