Ihmisiä ravintolassa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esittää valtioneuvostolle tiukempia ravintolarajoituksia

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esittää valtioneuvostolle ravintolarajoitusten jatkoa 15.11.2021 jälkeen. Ravintoloiden aukioloa tulisi lisäksi rajata nykyistä enemmän ja anniskelu lopettaa nykyistä aiemmin. Tuleva juhlakausi huomioon ottaen myös ruokaravintoloiden rajoituksia tulisi laajentaa asiakaspaikkojen suurinta sallittua määrää vähentämällä sekä aukioloaikoja kaventamalla.

Sairaalahoidon tarve pääkaupunkiseudulla on kasvanut ja erikoissairaanhoidon kuormitus on lisääntynyt. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä arvioi, että epidemian aaltoileva luonne, rokotuskattavuuden nousun hidastuminen sekä uhka sairaalakuormituksen voimakkaammasta noususta edellyttävät uusia kohdennettuja ja vaikutukseltaan tehokkaita rajoitustoimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi.

Ravintolarajoitusten tulisi lähtökohtaisesti olla voimassa joulun yli, jotta niillä voidaan vaikuttaa epidemian aaltoiluun ja jotta niitä ei purettaisi kesken juhlakauden.

Ravintoloilla on mahdollisuus vapautua rajoituksista edellyttämällä asiakkailtaan koronapassia. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kannustaa ravintoloita hyödyntämään koronapassia jo nykyisten rajoitusten puitteissa täysimääräisesti.

Maskin käytön tarpeellisuutta korostetaan erityisesti rokottamattomille kaikissa julkisissa sisätiloissa ja koko väestölle joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.
Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä

Kuva: Jussi Ratilainen / (c) Sofia Future Farm