Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto sai katsauksen erikoissairaanhoidon omistajaohjauksen kehittämisestä ja HUS-yhtymän perustamisesta

Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto kokoontui toiseen kokoukseensa 25.10. Jaosto merkitsi tiedoksi erikoissairaanhoidon omistajaohjauksen kehittämisen ja HUS-yhtymän perustamisen ajankohtaiskatsauksen.

Sote-uudistukseen sisältyvän erillisratkaisun myötä nykyisen HUS-kuntayhtymän tilalle perustetaan uusi hyvinvointiyhtymä, HUS-yhtymä. HUS-yhtymä perustetaan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välisellä perussopimuksella.

Perussopimuksessa on sovittava muun muassa hyvinvointiyhtymän tehtävistä, ylimmästä päättävästä toimielimestä, sekä taloutta koskevista asioista. Perussopimuksessa ilmaistu Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden tahto on HUS-yhtymän toiminnan lähtökohta.

Helsingissä sopimuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto ja Uudenmaan hyvinvointialueilla aluevaltuustot. Perussopimus tulee hyväksyä 30.4.2022 mennessä.

Ennakoivassa valmisteluvaiheessa on Helsingissä toiminut helmikuusta 2021 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon varautumista koordinoiva kansliapäällikön asettama viranhaltijaohjausryhmä sekä sen kolme alatyöryhmää, jotka ovat analysoineet uudistuksen käytännön seurauksia kaupungille ja yhteistyölle eri osapuolten kanssa.

HUS-sairaanhoitopiirin hallitus päätti 27.9.2021 asettaa väliaikaisen HUS valmisteluryhmän. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee muun muassa ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi.


Jaosto käsitteli kokouksessaan lisäksi lausuntoa oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin. Lausunto päätettiin palauttaa valmisteluun.


Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.