Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto sai katsauksen HUS-yhtymästä

Jaosto päätti merkitä tiedoksi ajankohtaiskatsauksen erikoissairaanhoidon omistajaohjauksen kehittämisestä ja HUS-yhtymän perustamisesta.

HUS-yhtymän toiminnan käynnistämisen valmistelusta vastaa väliaikainen Uudenmaan yhteinen HUS-valmisteluryhmä, joka valmistelee ehdotuksen yhtymän perussopimukseksi. Valmistelun tueksi on tarkoituksenmukaista kytkeä myös Uudenmaan tasoinen poliittinen seurantaryhmä, johon kultakin hyvinvointialueelta sekä Helsingistä osallistuu kolme edustajaa kunkin hyvinvointialueen poliittisesta seurantaryhmän jäsenestä.

Jaosto merkitsi tiedoksi HUS-yhtymän valmistelun Uudenmaan poliittiseen seurantaryhmään kuuluvat helsinkiläiset luottamushenkilöt. Uudenmaan poliittiseen seurantaryhmään osallistuvat Helsingin kaupungin luottamushenkilöistä apulaispormestari Daniel Sazonov sekä kaupunginvaltuutetut Pentti Arajärvi ja Reetta Vanhanen.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoitusta, talouden eriyttämistä ja ohjauksen kokonaisuutta. Asia jäi pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.