Pormestari Jan Vapaavuori esiintyy suurlähettilässeminaarissa.

Kaupunki kertoi suurlähettiläille ja diplomaattiyhteisölle Helsingin koronastrategiasta ja ajankohtaisista kansainvälisistä hankkeista

Pormestari Jan Vapaavuori isännöi vuotuisen suurlähettiläiden iltapäiväseminaarin tiistaina 16. helmikuuta. Virtuaalisena järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli 120 Helsingissä sijaitsevien suurlähetystöjen ja muiden kansainvälisten organisaatioiden edustajaa 55:stä maasta.

Yksi Helsingin kuluvan strategiakauden onnistumisista on ollut kaupungin kansainvälisen painoarvon kasvattaminen. Helsinki tekee aktiivista yhteistyötä useiden kaupunkien, kaupunkiverkostojen ja globaalien järjestöjen kanssa. Suuret järjestöt Maailman talousfoorumista Bloomberg Philantropiesiin ovat nostaneet kaupungit toimintansa keskiöön. Helsingin kansainvälisen toiminnan kärkinä ovat olleet muun muassa digitalisaatio, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, kaupunkien johtaminen ja koronaepidemian hillitsemiseen liittyvät toimet.

Tänä vuonna suurlähettiläiden tilaisuuden pääteemoina käsiteltiin koronatilanteen hoitamiseen liittyviä toimenpiteitä, Helsingin laatimaa tuoretta analyysia kaupunkiliikenteen tulevaisuudesta sekä Helsingin kansainväliseen markkinointiin ja investointien houkutteluun liittyvän uuden yhtiön perustamista.

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää erityisesti poikkeusoloissa. Kaupungit ympäri maailmaa oppivat toisiltaan jatkuvasti, saamme resursseja parantaa toimintaamme ja mahdollisuuden löytää uusia ratkaisuja. Helsingin kansainvälinen toiminta on strategista ja laajalle levittäytyvää. Haluamme huolehtia siitä, että Helsingissä asuvilla diplomaateilla on mahdollisimman hyvä käsitys toiminnastamme ja he voivat tukea tavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla, korosti pormestari Vapaavuori.

Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen kertoi Helsingin toimenpiteistä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Jolkkonen kuvasi ajankohtaista tartuntatilannetta, eri viranomaisten välistä työnjakoa sekä Helsingin erityispiirteitä koronaan liittyen.

Helsingin liikenteen tulevaisuusanalyysin tavoitteena on ollut luoda ymmärrys siitä, miten liikenteen toimintaympäristö muuttuu tulevaisuudessa, ja miten kaupunkien tulisi varautua muutoksiin omassa toiminnassaan. Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen esitteli joulukuussa valmistuneen työn tulokset ja Helsingin parhaita käytäntöjä kestävän liikennejärjestelmän rakentamisessa.

Viimeisessä puheenvuorossa yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti kertoi Helsingin tehostavan merkittävästi toimenpiteitään kansainvälisen tunnettuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Kaupunki on perustamassa uutta yhtiötä, joka yhdistää Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toiminnot. Tavoitteena on tehdä tasoloikka Helsinkiin kohdistuvissa investoinneissa ja kaupunkiin muuttavien osaajien määrässä sekä vierailijoiden houkuttelussa.