Helsingin Kauppatori.

Tällainen oli Helsingin kaupungin vuosi 2021

Koronapandemia vaikutti Helsinkiin myös vuonna 2021, mutta vuoteen mahtui paljon muutakin.

Helsingin kaupungin vuoden 2021 kansien väliin kokoavassa vuosikertomuksessa kerrotaan muun muassa, että jokaiselle suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaalle haluttiin varmistaa hyvä oppiminen, kun kaikille sovittiin henkilökohtainen oppimistavoite ja käytiin arviointikeskustelu.

Vuosikertomuksessa käydään läpi myös sitä, että Helsinki jatkoi raideliikenteeseen perustuvan verkostokaupungin toteuttamista monin tavoin ja että asuntorakentaminen jatkui Helsingissä reippaana edellisvuosien tapaan.

Helsingin taidemuseon HAMin tuottama ensimmäinen Helsinki Biennaali pidettiin kesällä 2021 Vallisaaressa. Biennaali houkutteli saaristoon 148 000 vierailijaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kertomuskausi 2021 oli toinen koronapandemian leimaama vuosi. Lisäksi yksi painopiste on ollut sähköisten etäpalveluiden lisääminen. Etähoitoa, neuvontaa, etäkuntoutusta ja videovastaanottoja lisättiin.

Vuosikertomuksessa on myös pormestarin ja kansliapäällikön katsaukset sekä keskeiset tiedot kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätöksistä.

Lue lisää kaupungin vuodesta 2021 täältä.