Kuvistuskuva: Ethics of AI -kurssin logo

Tekoälyn etiikkaan voi nyt perehtyä suomen- ja ruotsinkielisillä verkkokursseilla

Kun tekoälyä käytetään yhä enemmän kansalaisia koskevan päätöksenteon tukena, korostuvat uudenlaiset kysymykset, joihin Ethics of AI -kurssi on suunniteltu antamaan selvyyttä. Mitä eettisiä näkökohtia erilaisten tekoälyjärjestelmien käyttäjien ja kehittäjien on otettava huomioon? Mitkä ovat eettiset sudenkuopat, kun käsitellään esimerkiksi ihmisten terveyttä koskevia tietoja?

Helsingin yliopiston yhteistyössä Helsingin, Amsterdamin ja Lontoon kaupunkien sekä valtiovarainministeriön kanssa tekemä Ethics of AI -verkkokurssi julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi 23. marraskuuta. Kurssi auttaa julkishallintoa, yrityksiä ja kansalaisia ymmärtämään, mitä tekoälyn eettinen käyttö tarkoittaa ja mitä se vaatii niin yhteiskunnalta kuin yksilöltä.

Kurssin sisällöstä vastaava Helsingin yliopiston lehtori Anna-Mari Rusanen muistuttaa, että algoritmien, ja ylipäänsä älykkäiden teknologioiden, etiikka on vielä muotoutumassa ja ylipäänsä koko keskustelu älykkäiden teknologioiden yhteiskunnallisesta arvioinnista hakee vielä suuntaa.

- Uusia esimerkkejä eettistä arviointia vaativista tilanteista syntyy joka päivä. Siksi on keskeistä, että kehitetään kykyä arvioida periaatteita, joilla sovellusten käytön hyväksyttävyyttä punnitaan, toteaa Rusanen.

Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama kannustaa kaupungin työntekijöitä tutustumaan tekoälyn etiikkaan.

- Tekoälyn käyttö kaupungin palveluiden kehittämisessä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tekoälyn avulla mahdollistetaan paremmat ja uudet palvelut ihmisten ehdoilla, mutta samalla on varmistettava tekoälyn läpinäkyvä, eettinen ja vastuullinen käyttö, toteaa Rusama.

Esimerkkitapauksia suoraan käytännöstä

Verkkokurssi koostuu seitsemästä osasta: tekoälyn etiikan määrittely, hyväntahtoisuuden ja ei-haitallisuuden periaatteet, vastuullisuus, läpinäkyvyys, ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus ja tekoälyn etiikka käytännössä. Luvut sisältävät luettavaa ja tehtäviä.

Hankekumppanit ovat tarjonneet kurssia varten käytännön tapauksia. Esimerkiksi Helsingin kaupungilta on esimerkkitapaus, joka keskittyy tekoälyn käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupunkilaisten terveysriskien ennustamisessa. Valtiovarainministeriön esimerkissä pohditaan puolestaan suosittelualgoritmien hyödyntämistä julkisten palvelujen tarjoamisessa.

Ethics of AI -kurssin suorittaminen ei vaadi koodaustaitoja tai erityistä teknologista asiantuntemusta. Helsingin yliopistolla on myös ilmainen online-peruskurssi – Elements of AI – joka antaa yleiskatsauksen tekoälyn periaatteisiin. Marraskuussa Elements of AI voitti kansainvälisen suunnittelupalkinto German Design Awardin Erinomaisen viestintäsuunnittelun (Verkko) -kategoriassa (Excellent Communications Design – Web).

Tekoälyn etiikka -verkkokurssi: https://ethics-of-ai.mooc.fi/fi/