Uusi verkkojulkaisu tarjoaa laajan kuvan Helsingin tilasta ja kehityksestä

Helsingin tila ja kehitys 2019 -verkkojulkaisu kokoaa yhteen keskeisiä tunnuslukuja ja tietoja Helsingin viimeaikaisesta kehityksestä. Laajat esillä olevat aineistot ja tiedot perustuvat uusimpiin tilasto- ja tutkimustietoihin. Aineiston perusteella on mahdollista tehdä myös johtopäätöksiä Helsingin tilanteesta.

Sivusto mahdollistaa nopean trenditarkastelun ja yksityiskohtien syväluotaamisen

Sivuston tietokokonaisuus on järjestetty Helsingin kaupunkikehityksen kannalta keskeisiin teemoihin ja se mahdollistaa yhtä lailla nopean tarkastelun keskeisimmistä kehitystrendeistä kuin syventymisen yksittäisiin tilastokuvioihinkin. Sivuston teema-alueet ovat väestö ja väestönkehitys, hyvinvointi ja koettu turvallisuus, alueellinen eriytyminen, talous ja työmarkkinat, asuminen ja rakentaminen sekä ympäristö.

Tila ja kehitys –sivusto kertoo Helsingistä ja helsinkiläisistä muun muassa seuraavaa:

  • Helsingin väkiluku oli vuodenvaihteessa 2018/2019 noin 648 000. Kuluvan valtuustokauden aikana eli viimeisimmän puolentoista vuoden aikana Helsingin väkiluku on kasvanut 10 000 asukkaalla. Väkiluvun kasvu kuitenkin hidastui loppuvuonna 2018.
  • Monen terveysmittarin mukaan helsinkiläiset ovat muualla Suomessa asuvia terveempiä ja erityisesti helsinkiläismiesten elinajanodote on viime vuosina kasvanut. Helsingin sosioekonomiset terveyserot ovat kuitenkin verrattain suuret. Etenkin vähemmän koulutettujen ja työntekijäasemassa olevien kuolleisuus on työikäisillä huomattavasti suurempi Helsingissä kuin vastaavilla ryhmillä muualla maassa.
  • Joka kymmenes helsinkiläinen elää ainakin ajoittain köyhyydessä ja joka viidennen kohdalla köyhyys on pitkäaikaista. Pitkäaikaisen perustoimeentulotuen varassa olevien osuus on kuitenkin hieman laskenut.
  • Talouskasvu on Helsingin seudulla ollut viime vuosina vahvaa. Yritysten määrä ja henkilöstö ovatkin kasvaneet Helsingissä voimakkaasti viime vuosina. Yritysten määrä lisääntyy nopeimmin rahoituspalveluiden toimialalla. Samalla työllisyys on viime vuosina kehittynyt positiivisesti.
  • Asuin-ja toimitilarakentaminen on Helsingissä vilkasta: rakenteilla on suuri määrä asuntoja ja myös asemakaavavaranto on kasvanut. Vuokralla asuminen on Helsingissä yleistynyt viime vuosina.
  • Helsinki koetaan turvallisena kaupunkina ja turvallisuustilanne on tutkitusti parempi kuin koskaan ennen. Samalla erot alueiden välillä ovat kaventuneet, joskin ne ovat varsin pysyviä.
  • Segregaatio ei Helsingissä ole kansallisessa ja kansainvälisessä vertailussa erityisen jyrkkää. Joitain huolestuttavia merkkejä on silti havaittavissa.
  • Keväällä 2019 Helsinki raportoi ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa ja toisena kaupunkina maailmassa YK:lle kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta kaupunkitasolla. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2018.

Julkaisu ilmestyy elokuun 2019 aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisu:

Verkkosivusto: https://tilajakehitys.hel.fi/
Tila ja kehitys 2019 –raportti pdf-muodossa.

JAA