Havainnekuva Tanssin talosta. JKKM Arkkitehdit.

Kaupunginhallitus päätti tilinpäätöksestä ja Tanssin talo -hankkeen rahoituksesta

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaupungin tilinpäätöksen 2019. Tilinpäätös käsitellään kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi myös kaupungin ensimmäisen tietotilinpäätöksen ja myönsi Tanssin talon -hankkeelle puitesopimuksessa sovittua rahoitusta.

Kaupungin tilikauden tulos oli 377 miljoonaa euroa ja toteutui talousarviota parempana. Kaupungin talous on vahvalla pohjalla. Investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 150 miljoonalla eurolla ja olivat 780 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kevätkauden viimeisessä kokouksessaan kesäkuussa. Tilinpäätös on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Tilinpäätös.

Helsingin ensimmäinen tietotilinpäätös

Kaupunginhallitus hyväksyi myös kaupungin ensimmäisen tietotilinpäätöksen, jossa tarkastellaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet kaupungin toiminnassa aikavälillä 25.5.2018–31.12.2019.

Tietotilinpäätöksen mukaan kaupungin tietosuojatyölle on rakennettu vankka perusta ja Helsingillä on toimivat prosessit muun muassa tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseksi sekä rekisteröidyn oikeuksiin liittyvien pyyntöjen, kuten omien henkilötietojen tarkastuspyyntöjen ja oikaisuvaatimusten toteuttamiseksi.

Myös sopimuksiin on tehty oma tietosuoja- ja salassapitoliite. Tietosuojan vaikutustenarviointeja varten on laadittu omat työkalut.

Henkilöstö on kattavasti koulutettu tietosuoja-asioihin. Lisäksi kaupungilla on tietosuojan intranetsivut sekä Tietosuojakäsikirja, joista löytyy selkeä ohjeistus tietosuojakysymyksiin. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi on havaittu tietosuoja-asioiden tehokkaammasta jalkauttamisesta ja tietosuojatyön resursoinnista huolehtiminen.

Tanssin talo -hanke etenee

Kaupunginhallitus hyväksyi lähes 7 miljoonan euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen Kiinteistö Oy Kaapelitalon käyttöön Tanssin talo -hankkeen rahastoon.

Tanssin talo -hanke on merkittävä osa vuonna 2010 perustetun Tanssin talo ry:n tavoitetta edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin Kaapelitehtaalle. Hankkeessa on mukana useita rahoittajia, ja Jane ja Aatos Erkon säätiön avustuksen ehtona on muun muassa se, että Helsingin kaupunki ja valtio osallistuvat hankkeeseen sovitulla panostuksella. Hankkeen edetessä kaupungin on tarpeen jatkaa puitesopimuksessa sovittua ja lisärahoituksella täydennettyä rahoitusta Kiinteistö Oy Kaapelitalolle.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.