Työterveyshuollon kilpailuttamisen käynnistäminen etenee valtuustoon

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 16.5. kokouksessaan omalta osaltaan kaupungin työterveyshuollon kilpailuttamisen käynnistämisen. Kaupunginhallitus päätti myös kasvatuksen ja koulutuksen uudesta varhaiskasvatusjohtajasta sekä tilaelementtien vuokraamisesta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön.

Helsingin tämän vuoden talousarviossa todetaan, että kaupungin työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saatavuutta. Saatavuudella tarkoitetaan palvelun sijaintia, palvelun aukiolo- ja asiointiaikaa sekä monipuolisia palvelukanavia.

Kaupunginhallitus esittääkin kaupunginvaltuustolle, että kaupungin omana toimintana tuottamat työterveyspalvelut voidaan kilpailuttaa. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palvelukseen.

Työterveys Helsinki vastaa työterveyspalveluiden tuottamisesta kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja usean tytäryhtiön noin 40 000 työntekijälle. 

Lopullisen päätöksen kilpailuttamisen käynnistämisestä tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.

Varhaiskasvatusjohtajaksi Miia Kemppi

Kaupunginhallitus päätti ottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virkaan sosionomi (ylempi AMK) Miia Kempin. Kemppi siirtyy tehtävään Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2020. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Orimattilan, Järvenpään ja Heinolan kaupunkien varhaiskasvatusjohtajana sekä varhaiskasvatuksen palvelupäällikkönä Lahden kaupungilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtaja johtaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta ja vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tilaelementeistä koostuvia lisätiloja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön

Kaupunginhallitus päätti vuokrata Parmaco Oy:ltä ja Adapteo Oy:ltä yhteensä 2 652 htm² laajuiset tilaelementeistä koostuvat lisätilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Postipuiston alueelle Pohjois-Pasilaan.

Väliaikaiset noin 200 oppilaalle mitoitetut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen lisätilat pyritään saamaan käyttöön 1.8.2022. Lisätiloja tullaan käyttämään joustavasti alueen muuttuvan palvelutarpeen mukaan ennen alueen uudisrakennushankkeiden valmistumista kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön.

Tilaelementit siirretään Postipuistoon kahdesta muusta kaupungin kohteesta, joissa ne ovat jääneet tarpeettomiksi pysyvien tilojen valmistuttua. Tilaelementeistä viiden vuoden vuokra-ajalta maksettavien vuokrien ja investointikustannuksen kokonaissumma on yhteensä enintään 6 112 000 euroa.


Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.