Helsingin keskusta Heatmap-kartalla. Kuva: Hypercell

Uusi Heatmap-verkkosivu näyttää Helsingin ruuhkaisimmat alueet reaaliajassa

Helsingin kaupunki ja ohjelmistoyritys Hypercell avaavat tänään Heatmap-verkkosivun osoitteessa heatmap.fi/helsinki. Sivulta näkee pääkaupungin matkailun kannalta keskeisten alueiden, nähtävyyksien ja palveluiden kuluvan minuutin ruuhkatilanteen värikoodattuna karttanäkymään. Heatmapin avulla matkailijat ja kaupunkilaiset voivat vaikuttaa vierailuaikaansa ja välttää väenpaljoutta ja siten kokea olonsa turvallisemmaksi. Helsinki on tiettävästi ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka tuo Heatmapin kaikkien vapaaseen käyttöön turvallisuuden lisäämiseksi.

Heatmapin tuomasta turvallisesta kaupunkikokemuksesta hyötyvät matkailijoiden ja kaupunkilaisten lisäksi myös yritykset ja kaupunki. Kaupunki asentaa sensoreita kattaakseen ydinkeskustan ja kantakaupungin matkailijoiden liikehdinnän kannalta keskeiset alueet. Mukana kokonaisuudessa ovat myös Helsinki Biennaali, Suomenlinna ja Kasarmitorin kesäterassi ja sensoriverkostoa täydennetään jatkuvasti yritysten ja muiden toimijoiden sensoreilla. Osallistuvat yritykset saavat näkyvyyttä Heatmapissa ja vahvistavat omalta osaltaan koko Helsingin kilpailukykyä. Lisäksi yritykset voivat käyttää kerättyä dataa esimerkiksi oman markkinointinsa optimointiin sekä asiakaspotentiaalin mittaamiseen eri alueilla.

Dataa hyödyntämällä voidaan kehittää kaupungin toimintaa. Sen avulla voidaan mitata kaupungin eri matkailukohteiden vetovoimaa ja kohdentaa palveluita sinne, missä niille on kysyntää. Dataa voidaan hyödyntää myös ympäristön kuormituksen tasapainottamisessa sekä liikennesuunnittelussa. Data tarjoaa erinomaisia rakennuspalikoita tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulle.

”Terveyskriisi on ollut mitä suurimmassa määrin myös matkailualan kriisi. Helsinki on kärsinyt koronan vaikutuksista muuta Suomea voimakkaammin johtuen Helsingin palveluvaltaisesta elinkeinorakenteesta ja kansainvälisten matkailijoiden puutteesta. Koronarajoitukset ovat iskeneet erityisen suurella voimalla Helsingin elämystalouteen kuten hotellien, ravintoloiden, ohjelmapalveluiden, taiteen ja kulttuurin toimialoihin. Nyt pitää rohkeasti edelleen kehittää uusia yhteisiä toimintamalleja turvallisuuden lisäämiseksi ja siitä viestimiseksi. Heatmap on hieno esimerkki siitä, miten yritykset ja Helsinki luovat yhteistyössä entistä turvallisempaa kaupunkia. Turvallisuus ja väljyys ovat Helsingille valttikortteja myös kansainvälisesti”, sanoo Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Heatmapia varten kerättävä data koostuu kolmesta elementistä: ihmisvirran määrä eli volyymi eri ajan hetkinä, ihmisvirtojen keskimääräinen viipymä kussakin kohteessa eli kuinka kauan ihmiset viettävät aikaa eri kohteiden läheisyydessä, sekä ihmisvirtojen liike eri ajan hetkinä sensoriverkoston alueella. Kohteiden kuormitusta kuvaava väri päivittyy automaattisesti minuutin välein. Heatmapia voi tarkastella nettiselaimen avulla millä tahansa päätelaitteella. Kaupunkitilassa olevat sensorit keräävät anonyymejä Bluetooth-signaaleja laitteista, esimerkiksi matkapuhelimista. Kaikki kerätty data on anonyymiä eikä saatua tietoa ei voida myöskään suoraan eikä välillisesti yhdistää toiseen tietoon, mikä mahdollistaisi käyttäjän tunnistamisen.

Heatmap toteutetaan osana datapilottia, joka kuuluu Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeeseen, jota rahoitetaan Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksella. Hanke on yksi työ- ja elinkeinoministeriön Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä kehittämishankkeista ja se jatkuu 31.12.2021 asti.

Heatmap-sivu
Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hanke