Kaksi henkilö istuu sohvalla kirjastossa ja katselee tablettitietokonetta.

Helsinki ja Maailman talousfoorumi tuovat esiin uusia avauksia datan eettiseen ja ihmislähtöiseen hyödyntämiseen

Koska Helsinki on Suomen suurin kaupunki ja suurin työnantaja, monella Suomessa asuvalla on jonkinlainen suhde Helsinkiin myös datan muodossa. Syyskuussa Helsingin kaupunki esitteli yhteistyössä Maailman talousfoorumin kanssa white paper -katsausartikkelin, joka kuvaa uudenlaista tapaa lähestyä ja ymmärtää suhteita, jotka vallitsevat ihmisten ja heitä koskevaa dataa käsittelevien tahojen välillä. Julkaisun nimi on Empowered Data Societies: A Human-Centric Approach to Data Relationships, ja siihen voi tutustua täällä.

Datan hyödyntäminen ihmislähtöisesti on yksi Helsingin kaupungin kunnianhimoisen datastrategian kulmakivistä. Helsinki hyväksyi datastrategian kesällä 2020. Ihmislähtöinen datan hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että Helsingin tavoitteena on dataa ja analytiikkaa tehokkaammin hyödyntämällä tuottaa kaupunkilaisille yksilöllisiä ja kohdennettuja palveluja ennakoivasti silloin, kun he niitä tarvitsevat ja heidän itsensä ehdoilla.

Pohdintaa datan käytön yhteydessä syntyvistä luottamussuhteista

Helsingin ja Maailman talousfoorumin Empowered Data Societies: A Human-Centric Approach to Data Relationships –katsausartikkelin ensimmäinen osio sisältää korkean tason pohdintaa datan käytön yhteydessä syntyvistä luottamussuhteista, miksi terveet luottamussuhteet ovat kukoistavien dataekosysteemien elinehto ja kuinka näitä terveitä luottamussuhteita luodaan ja ylläpidetään.

Toinen osio esittää uuden metodologisen lähestymistavan datan ja ihmisten elämäntilanteiden yhtymäkohtien ymmärtämiseen kokonaisvaltaisesti ja kuinka sen avulla voidaan tunnistaa niitä kohtia, joissa ihmislähtöiset toimenpiteet kaupunkilaisten voimaannuttamiseksi tulevat mahdollisiksi.

Kolmas osio tutkii erityisesti ennakoivia julkisen sektorin palveluita ja kokoaa yhteen näkökohtia, jotka tulee huomioida, kun dataa ja tekoälyä käytetään palveluntarpeiden ennakoimiseen ja niihin vastaamiseen ihmisen itse tarvitsematta erikseen pyytää.

Viimeinen osio esittelee Helsingissä kehitettyjä käytännön työkaluja edellisissä osioissa käsiteltyjen konseptien toteutukseen käytännössä.

”Ihmislähtöinen datan hyödyntäminen mahdollistaa ennakoivat ja saumattomat palvelut kaupunkilaisille. Ihminen voi itse paremmin vaikuttaa siihen miten hänen dataansa käytetään. Yhteistyö WEF:n kanssa vahvistaa Helsingin kaupungin edelläkävijyyttä ihmislähtöisen datan ja palveluiden edistämisessä”, kertoo Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, joka toimi julkaisun arviointiryhmässä.

Julkaisuun osallistui eri tavoin asiantuntijoita ympäri maailmaa

Julkaisuun osallistui eri tavoin miltei 40 asiantuntijan joukko ympäri maailmaa ja kaikilta yhteiskunnan sektoreilta.

”Oli upeaa huomata, miten Helsingin ja Suomen ihmislähtöiset arvot saivat vastakaikua kaikilta maailman kolkilta ja yhteiskunnan sektoreilta. Nyt on selkeästi nälkää uudelle paradigmalle datan eettisesti kestävään hyödyntämiseen, jossa ihmiset itse ovat keskiössä”, kertoo yksi julkaisun kirjoittajista, Helsingin kaupungin erityisasiantuntija ja Maailman talousfoorumin Centre for the Fourth Industrial Revolutionin (C4IR) –verkoston Suomen fellow-edustaja Viivi Lähteenoja.

Empowered Data Societies: A Human-Centric Approach to Data Relationships julkaistiin Maailman talousfoorumissa 8. syyskuuta. Datan hyödyntämisen ihmislähtöisen lähestymistavan periaatteita esiteltiin aiemmin tänä vuonna On the importance of human-centricity and data –julkaisussa, joka on luettavissa täällä.

Kuva: Jussi Hellstén