Kaksi lasta leikkii kesäisessä puistossa.

Varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Osallistuminen varhaiskasvatuksen palveluihin on vuodesta 2011 kasvanut 11 prosenttiyksikköä, ja vastaavasti kotihoidon tuella olevien lasten osuus on laskenut 9 prosenttiyksikköä.

Raportissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen palvelujen käyttöä ja kustannuksia lain ohjaamassa viitekehyksessä. Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kunnallisesta varhaiskasvatuksesta (kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoito) ja kunnan ostopalveluina hankkimasta, palvelusetelillä järjestetystä ja yksityisen hoidon tuella tuetusta varhaiskasvatuksesta.

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 110 595 varhaiskasvatusikäistä lasta (noin 10 kuukauden ikäisistä noin kuusivuotiaiksi). Se on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuutoskaupungeissa asui vuoden 2021 lopussa yli 35 prosenttia koko Suomen varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Vuoden 2021 lopussa kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä lapsista 79,7 prosenttia oli varhaiskasvatuksen palveluissa ja 15,1 prosenttia kotihoidon tuella.

Henkilöstön sitouttaminen on haasteellista


Vuonna 2021 kaikissa kuutoskaupungeissa oli kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuudessa haasteita sekä vakituisten tehtävien täyttämisessä että sijaisten saatavuudessa. Osittain korkea sijaisten tarve johtui koronapandemiasta aiheutuvista sairaus- ja karanteenipoissaoloista. Henkilöstön saatavuuteen vastattiin muun muassa lisäämällä määräaikaisten sijaisten hankintaa henkilöstövuokrauksena tai lisäämällä vakituista varahenkilöstöä.

Kuutoskaupunkien varhaiskasvatusjärjestelmän kustannukset olivat vuonna 2021 yhteensä hieman yli 1,2 miljardia euroa, josta kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannukset olivat yhteensä 1,02 miljardia euroa (80,3 prosenttia kokonaiskustannuksista).

Kuutoskaupunkien kunnallisissa päiväkodeissa järjestetyn varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset laskennallista lasta kohden olivat vuoden 2021 lopussa 11 203 euroa. Kunnallisten päiväkotien lapsikohtaisten vuosikustannusten kuntakohtaiset erot ovat kaventuneet viimeisen 10 vuoden aikana.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2021

Kuusikko-työryhmä

Kuva: Saija Laaksonen, Boksi.