Lapsia leikeissään.

Varhaiskasvatus on suomalaisen koulupolun kivijalka

Kuusikko-työryhmän tuoreessa julkaisussa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vuonna 2019.

Raportissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen palvelujen käyttöä ja kustannuksia lain ohjaamassa viitekehyksessä. Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kunnallisesta varhaiskasvatuksesta sekä kunnan ostopalveluina hankkimasta, palvelusetelillä järjestetystä ja yksityisen hoidon tuella tuetusta varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuspalveluihin sisältyy myös esiopetus. Lisäksi avoimeen varhaiskasvatukseen sisältyvä kunnallinen kerhotoiminta on sisällytetty Kuusikko-raportointiin vuodesta 2017 eteenpäin.

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 116 480 varhaiskasvatusikäistä (10 kk–6v) lasta, mikä on 1,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä laski edellisvuodesta kaikissa muissa kuutoskaupungeissa paitsi Vantaalla. Kuutoskaupungeissa asui vuoden 2019 lopussa  34,6 prosenttia koko Suomen varhaiskasvatusikäisistä lapsista.

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kansallisten sekä EU:n asettamien tavoitteiden myötä osallistumisaste varhaiskasvatukseen on noussut. Vuoden 2019 lopussa kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä lapsista 77,4 prosenttia oli varhaiskasvatuksen palveluissa ja 17,1 prosenttia kotihoidon tuen piirissä. Osallistuminen varhaiskasvatuksen palveluihin on vuodesta 2009 kasvanut lähes 10 prosenttiyksikköä, ja vastaavasti kotihoidontuen piirissä olevien lasten osuus on laskenut lähes 8 prosenttiyksikköä.

Varhaiskasvatuslain edellyttämä henkilöstörakenteen muutoksen toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä on nostanut ja nostaa henkilöstön koulutustasoa ja kustannuksia vaiheittain. Kuutoskaupungeissa on tarkennettu myös ryhmien muodostamisen periaatteita ja täyttämistä, noudattaen varhaiskasvatuslaissa olevaa ryhmäkohtaista henkilöstömitoitusta.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2019 

Varhaiskasvatuslaki

Kuusikko-työryhmä

Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Uutista on päivitetty 25.6.2020 ja 26.6.2020.