Illan isäntänä toiminut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori korosti puheessaan kaupunkien roolia erityisesti ilmastokysymyksissä.

Yhteiskunnalliset toimijat keskustelivat kaupungistumisesta

Suomalainen yhteiskunta kaipaa parempaa dialogia eri toimijoiden välille. Kaupunkiakatemian tuottamassa ja Helsingin kaupungin isännöimällä illallisella keskusteltiin moniäänisesti kaupunkien mahdollisuuksista ja haasteista. Pormestari Jan Vapaavuori painotti kaupunkien roolia ja eri toimijoiden yhteistyötä esimerkiksi akuutin ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Millaisia keskusteluja syntyy, kun yhteiskunnallisia toimijoita kutsutaan saman pöydän ääreen keskustelemaan kaupunkien tulevaisuudesta? Table of 50 on Amsterdamissa jo lähes 20 vuoden ajan käytössä ollut toimintamalli laajoille ja riippumattomille keskusteluille.

Tavoitteena tunnistaa kaupungistumisen oleellisimmat kysymykset

Kaupunkiakatemia, eli Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuusverkosto, tuo Table of 50 –konseptin Suomeen. Tarkoituksena on käynnistää sarja tilaisuuksia tunnistamaan kaupungistumisen oleellisimpia kysymyksiä ja eri sektorien toimijoiden tarjoamia vastauksia.

Suomalaisen Table of 50 –mallin rakentajana toiminut Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian johtaja Mari Vaattovaara iloitsee myönteisestä vastaanotosta ja aktiivisesta osallistumisesta.

Ensimmäisen sarjaan kuuluvan tapahtuman isännöi 10. joulukuuta pormestari Jan Vapaavuori ja sen teemana oli suomalaisen kaupungin ja kaupungistumisen erityisyys.

Lisää aiheesta:

Teksti: Iiris Koivulehto
Kuva: Ananya Tanttu