Hakaniemen halli on merkittävä korjauskohde. Laura Kuusinen 2020

Rakennusluvista päättämiseen muutoksia Helsingissä

Päätösvallan muutosten myötä ympäristö- ja lupajaosto päättää rakennus- ja purkamisluvista, joilla on yhteiskunnallista merkitystä tai erityinen merkitys Helsingin kaupunkirakenteessa.

Rakennuslupien päätösvalta jakautuu Helsingissä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä rakennusvalvonnan viranhaltijoiden välille. Aikaisemmin jaosto päätti rakennusluvista vain silloin, jos luvan kohteessa oli uutta kerrosalaa yli 3000 kerrosneliömetriä.

Muutoksen tavoitteena on, että poliittiseen päätöksentekoon tulee muutoinkin kuin koon puolesta merkittäviä hankkeita. Myös korjausrakentaminen ja purkaminen ovat aiempaa suuremmassa roolissa.

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto päättää rakennusluvasta, kun luvan kohde on uusi

  • kaupungin, valtion tai seurakuntien julkinen palvelurakennus
  • ostoskeskus tai urheiluhalli
  • tilapäinen koulu tai päiväkotirakennus
  • yli 16-kerroksinen rakennus
  • rakennus, jossa on yli 100 asuntoa.
  • rakennus, joka vaatii luparatkaisun osalta merkittävää tai erityistä harkintaa. Tällaista harkintaa tarvitaan esimerkiksi, jos rakennuksella on alueellisesti merkittävä asema kaupunkirakenteessa, tai se on uuden alueen aloituskohde.

Jaosto päättää rakennusluvasta myös silloin, kun julkiseen palvelurakennukseen tai muuhun merkittävään rakennukseen tehdään laaja perusparannus tai suuri laajennus. Lisäksi jaosto päättää muun muassa merkittävien rakennusten purkamisesta.

Jos ympäristö- ja lupajaosto ei päätä rakennusluvasta, siitä päättävät Helsingin rakennusvalvonnan viranhaltijat.

Kun ympäristö- ja lupajaosto on kesätauolla, jaoston päätösvalta rakennusluvista siirtyy rakennusvalvonnan lupayksikön päälliköille.

Muutoksella voi olla vaikutusta muun muassa siihen, kuinka nopeasti myönnetyt luvat tulevat lainvoimaisiksi. 

Tarkempaa tietoa eri tahojen päätettäviksi tulevista luvista on jaoston toimivallan siirtämistä koskevassa päätöksessä (27.5.2021). Toimivallan muutos tuli voimaan elokuun alussa 2021.

Kuva: Hakaniemen halli on merkittävä korjauskohde. Laura Kuusinen 2020