Eiranrantaan valmistuu tilapäinen koulurakennus

Eiranrannassa jatkuvat tilapäisen koulurakennuksen rakennustyöt. Valmistuttuaan rakennus palvelee Tehtaankadun ala-astetta ja myöhemmin Grundskola Norsenin Cygnaeus-toimipaikan opetusta. Tilapäistä koulua tarvitaan väistötilaksi vakinaisten koulurakennusten perusparannustöiden ajaksi. 

Rakennuspaikka on Merikadun ja Eiranrannan välinen pysäköintialue, joka on toiminut talvisin veneiden säilytyspaikkana.

Koulun sovittaminen Eiranrantaan on vaatinut huolellista suunnittelua, koska asuinalue ja lähipuisto muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Koulun länsiosa on kaksikerroksinen ja itäosa yksikerroksinen, jotta ympäröivältä alueelta säilyy näköala merelle. Rakennuksen kattolinja kulkee suunnilleen kivimuurin tasossa.

Rakennus valmistuu keväällä - töistä aiheutuvaa melua tarkkaillaan

Koulun rakentaminen etenee seuraavasti:

  • Tilaelementtien laivakuljetukset satama-alueelle jatkuvat. Elementtejä varastoidaan lyhytaikaisesti satama-alueelle.
  • Palomuurin runko pystytetään viikolla 6. Rakennuselementtien nosto- ja asennustyöt alkavat viikolla 8.
  • Rakennus valmistuu huhtikuussa 2020.
  • Touko- ja kesäkuussa tehdään pihan maisemointitöitä ja asennetaan pihalle leikkivälineitä. Työ ei häiritse opetusta.

Töitä tehdään arkisin kello 7–18. Työmaalla noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä ja huolehditaan, ettei melu ylitä sallittuja desibelirajoja. Työmaan desibelitasot on mitattu viimeksi 20.12. ja 23.12.2019. Lähitaloihin asennettiin melumittarit 27.12.2019. 

Turvalliset kulkualueet on erotettu työmaasta työmaa-aidoilla ja kylteillä. Merikadulta laskevat portaat on suljettu alueen käyttäjien turvallisuuden vuoksi, koska rakennus nousee portaiden läheisyyteen. Työmaan kulkusuunnitelma on hyväksytty rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.

Rakennushankkeen tilaaja on Helsingin kaupunki (kaupunkiympäristön toimiala). Pääurakoitsija on Stara. Maanrakennustyöt tekee TerraWise Oy ja talon rakentaa elementeistä Parmaco Oy.

Lisätietoja:

Uutinen 20.09.2019: Eiranrantaan suunnitteilla tilapäinen koulurakennus

Kaupunginhallituksen 21.10.2019 hyväksymä hankesuunnitelma

Uutista on päivitetty 31.1.2020

JAA