Finlandia-talon talotekniikan liittymiä koskeva työ vaikuttaa liikkumiseen Mannerheimintiellä ja Hakasalmenpuistossa

Finlandia-talon perusparannukseen liittyvät talotekniikan liittymätyöt vaikuttavat liikkumiseen Hakasalmenpuistossa ja Mannerheimintiellä. Käynnissä olevan kaivantotyön työalue laajenne Mannerheimintielle viikon 42 aikana, ja järjestelyt kestävät joulukuun loppupuoliskolle. Poikkeusjärjestelyt toteutetaan liikenteenohjauslaitteiden avulla. Työmaa rajataan aidoin. Poikkeusärjestelyitä pyritään purkamaan Mannerheimintieltä puistoon päin edeten viikon 49 aikana.

Moottoriajoneuvot: Tilapäinen ajoyhteys Finlandia-talon M-sisäänkäynneille Hakasalmen huvilan kautta, korostettu kartassa violetilla. Kazarminrannan ajoyhteys toimii normaalisti.

Joukkoliikenne: Ei vaikutuksia liikennöityihin reitteihin. Kaivuun yhteydessä Mannerheimintielle tulee ajosillat. Työskentely ajoväylillä ajoitetaan ruuhka-aikojen 6-9 ja 15-18 ulkopuolelle.

Polkupyörät: Pieni osuus pyörätietä pois käytöstä Mannerheimintien itäpuolella. Käyttöön jäävät reitit korostettu kartalla vihreällä.

Jalankulku: Pieni osuus jalankulkuväylästä pois käytöstä Mannerheimintien itäpuolella. Käyttöön jäävät reitit korostettu kartalla vihreällä. Lisäksi eräät Hakasalmenpuiston puistokäytävät ovat edelleen pois käytöstä. Korvaavat reitit on merkitty liikenteenohjauslaitteilla.

Muokattu 7.12.2021: Työ jatkuu joulukuun loppupuoliskolle.  Poikkeusärjestelyitä pyritään purkamaan Mannerheimintieltä puistoon päin edeten viikon 49 aikana.