Haltialan tila ympäristöineen on suosittu virkistyskohde. Kuva: Aino Karilas.

Haltialaan ja Niskalaan hoito- ja kehittämissuunnitelma

Helsingin kaupunki laatii Haltialaan ja Niskalaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa. Tavoitteena on kehittää aluetta virkistysalueena. Suunnitelmassa tullaan kuvaamaan Haltialan ja Niskalan kehittämisen periaatteet sekä tulevat kehittämishankkeet. Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida verkkokyselyssä 13. tammikuuta 2020 saakka. 

Pohjois-Helsingissä Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitseva suunnittelualue on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistama ja ylläpitämä, ja sillä on kulttuurihistoriallisia, luonnonsuojelullisia, maisemallisia, toiminnallisia, vesitaloudellisia ja virkistyksellisiä arvoja. Erityisesti Haltialan tila ympäristöineen on suosittu virkistyskohde. 

Suunnitelmaluonnosta ja sen sisältämiä hanke-ehdotuksia voi kommentoida KerroKantasi-kyselyn kautta 9.12.2019–13.1.2020. Saadun palautteen perusteella luonnosta muokataan tarpeen mukaan. 

Linkki kyselyyn (kerrokantasi.hel.fi) 

Suunnittelijat tavattavissa Haltialan joulutapahtumassa 15.12. 

Suunnittelijat ovat tavattavissa Haltialan tilalla (Laamannintie 17) lampolan ylisillä sunnuntaina 15.12.2019 kello 11–18.