Työmaan järjestelyjä Hämeentien uudistuksen yhteydessä / Susa Junnola.

Helsingin kaupunki ja poliisi tiivistävät yhteistyötä työmaiden liikennejärjestelyjen valvonnassa

Helsingin kaupungin alueiden valvonta ja Helsingin poliisi tiivistävät yhteistyötään katutyömaiden liikennejärjestelyjen valvonnassa. Poliisi on ainoa viranomainen, jolla on oikeus sakottaa vaarallisista työmaajärjestelyistä.

Kevään aikana Helsingin poliisi onkin jo puuttunut usean katutyömaan puutteisiin, ja yhteistyössä tarkastajien kanssa kehottanut urakoitsijoita korjaamaan puutteelliset liikennejärjestelyt.  

Katutyömaasta pitää ilmoittaa kaupungille

Työmaat vaativat aina tilapäisen liikennejärjestelyn, kun yleistä aluetta, kuten katua, aukiota tai puistoa, varataan työmaan käyttöön. Yleisellä alueella työskenteleminen vaatii aina ilmoituksen kaupungille. 

Kaivuilmoituksen tai aluevarauksen yhteydessä työhön ryhtyvän tulee toimittaa kaupungille liikennejärjestelysuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään liikenteen poikkeusjärjestelyt ja se, miten liikenne ohjataan turvallisesti työmaan ohi.

Poliisi voi sakottaa puhtaanapitolain tai tieliikennelain pohjalta

Kaupunki valvoo työmaille antamiensa määräysten noudattamista ja niiden liikennejärjestelyjä yhteistyössä poliisin kanssa. Poliisi on ainoa viranomainen, joka voi määrätä sakon, jos työmaan järjestelyt vaarantavat liikenneturvallisuuden tai työmaa ei ole tehnyt kaupungille lain vaatimaa ilmoitusta.

Sakko voidaan määrätä joko puhtaanapitolain tai tieliikennelain nojalla. Tyypillisiä ovat esimerkiksi tilanteet, jossa siirtolava on sijoitettu suoraan suojatien eteen, niin että se vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Kaupungin alueiden valvonta on yhteydessä poliisiin, kun se havaitsee vaarallisia työmaajärjestelyitä tai poliisi voi oma-aloitteisesti puuttua havaittuihin epäkohtiin. Kaupunkilaiset voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kaupunkiympäristön asiakaspalveluun tai hel.fi/palaute kautta.

”Katutyömailla tapahtuu runsaasti vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että poikkeusjärjestelyt ovat hyväksytyn suunnitelman mukaiset, mahdollisimman sujuvat ja turvalliset kaikille tienkäyttäjille. Poliisin ja kaupungin yhteistyöllä pystytään lisäämään kaupunkilaisten turvallisuutta”, sanoo ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisista.

Kuva: Työmaan järjestelyjä Hämeentien uudistuksen yhteydessä / Susa Junnola.