Ilmanvaihtokone rakennuksen kellarikerroksessa.

Helsingin palvelurakennuksissa on tehostettu ilmanvaihtoa

Editoitu 20.10.2020 klo 12:35: Lisätty listaan ja tekstiin yksi uusi koulu, jossa tarpeenmukainen ilmanvaihto

Helsingin palvelurakennuksissa on huolehdittu jo entuudestaan hyvän ilmanvaihdon toimivuudesta kevään koronapandemiasta lähtien. Nyt tarpeenmukaista ilmanvaihtoa hyödyntävässä 40 kaupungin suoraan omistamassa rakennuksessa siirrytään vakioilmavirtaiseen ilmanvaihtoon maksimiteholla. Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeistuksen mukainen järjestely on käytössä koronatilanteen vaatiman ajan.


Ilmanvaihtoa tehostettu pandemian alusta lähtien


Helsinki noudattaa kouluissa, päiväkodeissa, terveyskeskuksissa ja muissa palvelutiloissaan kuntien sisäilmaverkoston ilmanvaihdon yleisohjetta vuodelta 2019. Ilmanvaihto on käytössä silloin, kun tiloissa on käyttäjiä. Helsinkiläisissä palvelutiloissa on ilman lisäsäätöjäkin maailmanlaajuisesti verrattuna tehokas ilmanvaihto.

Maaliskuusta lähtien ohjetta on täydennetty koronapandemian vuoksi. Valtaosassa palvelurakennuksissa, kuten päiväkodeissa ja kouluissa, ilmanvaihto on ollut päällä kaksi tuntia ennen tilan käytön alkamista ja kaksi tuntia käytön jälkeen. Terveysasemien ilmanvaihtoa on tehostettu entisestään, ja sairaaloissa sekä vanhusten palvelukeskuksissa ilmanvaihto on ollut päällä ympäri vuorokauden. Ilmanvaihtojärjestelmät ovat käyttäneet maaliskuusta lähtien vain suodatettua ulkoilmaa, ja suodattimien turvalliseen vaihtamiseen on luotu uudet toimenpiteet.


Tarpeenmukainen ilmanvaihto muutetaan vakioilmavirtaiseksi lokakuussa


Lähes kaikissa vanhemmissa palvelurakennuksissa ilmanvaihto toimii päällä ollessaan vakioteholla riippumatta tilojen käyttäjämäärästä. Helsingin 40 suoraan omistamassa uudemmassa koulussa ja päiväkodissa on käytössä tarpeenmukainen ilmanvaihto. Se on moderni ja tehokas ilmanvaihtojärjestelmä, joka voimistuu automaattisesti, kun huoneilman lämpötila tai hiilidioksidimäärä kasvaa. WHO:n suositusten pohjalta Helsinki on päättänyt vahvistaa ilmanvaihtoa näissäkin kohteissa niin, että ilma vaihtuu jatkuvasti maksimiteholla.

Muutostyöt tehdään lokakuun aikana. Talven aikana muutos voi tuntua totuttua viileämpänä huonelämpötilana. Uudelleenohjelmoitujen ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta tullaan valvomaan.

Molemmat ilmanvaihtojärjestelmät vaihtavat ilman tiloissa tehokkaasti muutaman kerran tunnissa. Samalla ne poistavat ja laimentavat sisäilman epäpuhtauksia.

Jos ilmanvaihdossa epäillään puutetta tai vikaa, asiasta kannattaa ilmoittaa viipymättä kohteen esihenkilölle – esimerkiksi rehtorille tai päiväkodinjohtajalle – joka edelleen ilmoittaa asiasta kiinteistönhuollolle.

Turvaväleistä on jatkossakin pidettävä tarkkaavaisesti kiinni, sillä tehokas ilmanvaihto ei pysty estämään äkillisiä altistuksia ilmasta välittömästi.


Tilojen satunnainen ilta- ja viikonloppukäyttö ilmoitettava Timmi-järjestelmään


Täydennetyissä ohjeissa on huomioitu myös tilojen ilta- ja viikonloppukäyttäjät. Kiinteistönhoitaja huolehtii, että ilmanvaihto on päällä kaksi tuntia Timmi-järjestelmään tehtyjen varauksien jälkeen. Satunnaisesta tilojen ilta- ja viikonloppukäytöstä tulee tehdä ilmoitus Timmiin, jotta kiinteistönhoitaja osaa ajastaa ilmanvaihdon oikein.

Lisätiedot

Lista tarpeenmukaista ilmanvaihtoa hyödyntävistä kouluista ja päiväkodeista