Yleinen sauna Lonnan saarella / Julia Kivelä, Visit Helsinki

Helsinki etsii kumppaneita merellisille saunapaikoille

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut ja kaupunki vastaa tarpeeseen tarjoamalla kolme uutta saunatonttia keskeisiltä rantapaikoilta. Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki haluaa edistää rantojen palveluiden kehittämistä. 

Haettavat saunapaikat sijaitsevat Tarvossa, Seurasaaressa ja Hietaniemessä. Yleiseen käyttöön tulevien saunojen yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös kahvila- ja ravintolatoimintaa. Toteutuksessa on oleellista huomioida alueen muut toimijat sekä täydentää alueen nykyistä virkistyskäyttöä ja palveluita. 

Saunapaikkojen vuokralaisten ja toteuttajien valinnassa on käytössä kaikille avoin hakumenettely ja vuokrat on ennalta määritelty. Valinta tehdään laadullisin kriteerein, saunatonttien luovutukseen tähtääviin neuvotteluihin kutsutaan parhaat ideat esittäneet ilmoittautujat. Saunapaikat luovutetaan jatkoneuvottelujen perusteella 30 vuoden vuokrasopimuksilla. Kaupungin vakiintuneiden tontinluovutusehtojen lisäksi huomioidaan kunkin kohteen erityispiirteet. Haku on avoinna 30. syyskuuta 2021 asti. 

Saunat täydentävät rantojen nykyisiä palveluja – rannat jatkossakin kaikille avoimia 

Seurasaaren saunapaikka sijaitsee nykyisen uimalan eteläpäädyssä. Enintään 130  kerrosneliömetriä kokoisen saunan tulee edistää alueen virkistyskäyttöä täydentämällä uimalan palveluntarjontaa, saunan yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös kahvila tai ravintola. Vuokra-alueella oleva uimalaituri osoitetaan saunayrityksen yksityiskäyttöön. Rakennuksen tulee sopia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja suunnitelmassa tulee ottaa huomioon alueen merkittävät luontoarvot. Nykyisin vuokralla oleva uimalan alue vapautuu rakentamiseen viimeistään 1.6.2023. 

Hietaniemen saunalle on varattu 150 k-m² ja se sijaitsee Hietaniemen lounaiskulmassa puistoalueella.  Saunan yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös kahvila- tai ravintolatoimintaa. Hankkeen tulee sopeutua Hietaniemen maisemallisesti herkkään ympäristöön johtuen Hietaniemen hautausmaan ja Lapinlahden sairaala-alueen läheisyydestä, alue on myös linnustollisesti arvokas. Saunapaikan lähellä sijaitsevat myös uimaranta ja vesipuisto, joiden palveluja sauna täydentää.

Tarvon saaressa rakennuspaikka on osoitettu 250 k-m² kokoiselle saunalle ja se rakentuu Helsingin ja Espoon rajalle. Vuokrattava alue sivuaa paikallista lepakkoaluetta, suunnittelussa tulee varmistaa, ettei toiminta heikennä lepakoiden elinolosuhteita. Tarvon saunan yhteyteen on mahdollista toteuttaa kahvila tai ravintola sekä 1-2 laituria. Optiona toteutettavat laiturit osoitetaan saunayrityksen yksityiskäyttöön.

Saunapaikkojen tarkemmat tiedot, hakuohjeet ja vuokrat