Katutoiden-laaduntarkkailijat-ja-pormestari-tyomaakaynnilla

Helsinki vaatii katutyömailta parempaa laatua ja koko alan asennemuutosta

Helsinki palkkasi kesäksi 25 laaduntarkkailijaa, joiden tehtävänä oli tehdä havaintoja siitä, miten maailman toimivin kaupunki toimii. Katutöitä havainnoi kymmenen tarkkailijaa, jotka löysivät työmailta monia epäkohtia. Merkittävimpiä näistä olivat luvattomat työmaat ja työmaakylttien puuttuminen yli puolelta työmaista. Lisäksi työmailta löytyi vaarallisia kulkureittejä sekä puutteita opastuksessa, työmaiden rajaamisessa ja esteettömyydessä.

”Työmaajärjestelyihin liittyvä välipitämättömyys on lähes käsittämätöntä. Laaduntarkkailijoiden työ paljasti asenneongelman, johon tarvitaan muutosta. Aiomme käynnistää alalla ryhtiliikkeen ja edellyttää enemmän paitsi muiden työmailta, myös parantaa omien työmaidemme laatua. Vaatimuksemme kaupunkilaislähtöisistä työmaajärjestelyistä tulee näkyä kaikkien työmaiden toteutuksessa”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Puutteita korjataan jo tänä vuonna  

Helsinki aikoo parantaa tilannetta työmaakylttien puuttumisen osalta jo tänä vuonna. Alueiden käyttömaksut otetaan käyttöön myös kaikilla kaupungin omilla työmailla. Tällä hetkellä muun muassa kaupungin omat, pienet katu- ja liikennevalotyöt eivät kuulu maksuvelvollisuuden piiriin ja jäävät siten monin paikoin ilmoittamatta.

Lisäksi työmaahenkilöstöltä edellytettävää koulutusta kehitetään ja selkiytetään työmaita koskevaa ohjeistusta. Valmistelussa on myös työmaakylttipohja, joka olisi saatavissa samanaikaisesti kaivuluvan kanssa. Muita pohdinnassa olevia keinoja ovat työmaiden omavalvonta-malli sekä työmaiden valvonnan tehostaminen ja katutarkastajien lisääminen.

Kaupunki parantaa myös työmaitaan

Omien työmaidensa laadun kohentamisen Helsinki on aloittanut urakka-asiakirjojen muutoksilla, joissa työmaajärjestelyihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kaupunki on myös edellyttänyt tavallista enemmän työvoimaa isojen hankkeiden, kuten Hämeentien ja pian alkavan Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun uudistuksen työmaa- ja liikennejärjestelyihin. Lisäksi Helsinki on määritellyt katutöiden laatuun liittyvät, kaupunkiympäristön toimialan henkilökuntaa sitovat tavoitteet ensi vuodelle.

Lähitulevaisuudessa työmaavalvonnan painopistettä siirretään enemmän työmaalle. Työmaiden omavalvontaa ja kaupungin katutarkastajien valvontaa tehostetaan. Työmaajärjestelyjen periaatteet, prioriteetit ja vaadittu laatutaso esitetään jatkossa nykyistä perusteellisemmin jo katusuunnitelmia laadittaessa.

Havaintoja yli 1000 työmaalta

Laaduntarkkailijoiden työkenttä oli varsin laaja, sillä Helsingissä myönnetään vuosittain noin 3000 kaivulupaa esimerkiksi kaukolämpöä tai –kylmää, tietoliikennekaapelien asennusta, viemärien uusimista tai katujen peruskorjauksia varten. Yksin kaupungilla on vuosittain eri rakentamisvaiheissa noin 200-300 katuhanketta.

Laaduntarkkailijat kiersivät Helsingin kaikki työmaat kahdesti kesän aikana ja laativat yli tuhat raporttia havainnoistaan.

Lue koosteraportti laaduntarkkailijoiden havainnoista

Lue uutinen muiden palveluiden laaduntarkkailijoiden havainnoista