Jakomäessä juhlitaan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen harjannostajaisia 4.12.

Helsingin kaupunki rakentaa parhaillaan uusia tiloja Jakomäen peruskoululle, päiväkodeille, nuorisotalolle sekä leikkipuistolle. Tiloja voivat käyttää myös muut asukkaat. Jakomäen sydän -allianssin rakentaman palvelurakennuksen työmaalla juhlitaan 4. päivä joulukuuta harjannostajaisia.

Uusi rakennus valmistuu ensi vuonna, jolloin sitä käyttää päivittäin tulee noin 700 lasta ja nuorta sekä työntekijää.
”Jakomäkeen tuleva uusi rakennus yhdistää upealla tavalla kaupungin eri tärkeitä toimintoja erityisesti lapsia ja nuoria varten saman katon alle. Olen iloinen siitä, että voimme palvella perheitä paremmin jatkossa Jakomäen alueella moderneilla tiloilla ja toisiaan täydentävillä palveluilla” toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.

Pääosin koulutuksen ja kasvatuksen käyttöön tulevalle talolle pohditaan parhaillaan sen lopullista nimeä. Asiasta on kysytty myös asukkaiden mielipidettä, ja nimestä päätetään lopullisesti ensi vuoden alussa.

Uusi palvelurakennus korvaa viisi erillistä peruskorjausikään tullutta, pääosin1960- ja 1970-luvuilla valmistunutta rakennusta. Vanhat rakennukset on tarkoitus purkaa ja niiden tilalle suunnitellaan asuintaloja noin 600 asukkaalle.

Uudisrakennus nousee nykyisen yläkoulun ja uimahallin yhteyteen. Jakomäen uimahalli on toiminut koko ajan, ja se jatkaa nykyisissä tiloissaan. Uimahallin yläpuolella olevaan koulun liikuntasaliin tehdään perusparannus.

Koko rakennushanke toteutetaan niin, että mahdollisimman suuri osa uuteen rakennukseen siirtyvistä palveluista voi toimia nykyisissä tiloissaan valmistumiseen saakka.

Suunnittelua yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa

Rakennuksen käyttäjät ovat osallistuneet suunnitteluun yhdessä arkkitehtien ja kaupungin tilahallinnon asiantuntijoiden kanssa. Myös alueen asukkaat ovat osallistuneet tulevaisuuden ideointiin. Palvelurakennuksen suunnittelua ovat ohjanneet uudet opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat sekä nuorten toimintasuunnitelma.

Hanketta toteutetaan yhteistyönä Jakomäen sydän -allianssissa, jossa tilaajana toimii Helsingin kaupunki, rakennusurakoitsijana NCC Suomi Oy ja suunnittelijoina Auer & Sandås arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Opus Oy sekä Optiplan Oy. Uuden rakennuksen omistaja on Helsingin kaupunki.

Julkisivujen muuraus, talotekniikan ja väliseinien rakennus käynnissä

Tällä hetkellä uudisrakennuksen työmaalla ovat käynnissä muun muassa talotekniikan ja väliseinien rakentaminen sekä lattioiden valu. Uuden ja vanhan rakennuksen yhdistävässä osassa tehdään myös julkisivujen muurausta. Lisäksi vanhan yläkoulun säilytettävässä osassa on käynnissä liikuntasalin perusparannus. Piha-alueilla tehdään viemäröintejä ja pihan pintarakenteita.

Ensi kevättä kohden työt etenevät kohti viimeistelytöitä, kuten rakennuksen toimintakokeilta ja käyttöönoton valmistelua.

Viiden vuoden projekti

Harjannostajaisten yhteydessä juhlistetaan kaikkiaan viisi vuotta kestänyttä hanketta:

2016 Allianssin kumppaneiden kilpailutus.
2017 Hankkeesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu.
2018 Asemakaava valmistui arkkitehtuurikilpailun voittajatyön pohjalta, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen. Rakentaminen alkoi tyhjien rakennusten purkamisella.
2019 Uudisosan rakennustyöt alkoivat. Peruskivenmuuraus
2020 Uudisosa on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2020 uuden lukuvuoden alkaessa. Liikuntasalin korjaus valmistuu myöhemmin.
2020-luvulla käytöstä poistuvat koulu-, päiväkoti- ja nuorisotalorakennukset puretaan, kun uusi rakennus on käytössä.

Kuvassa uusi rakennus harjakorkeudessaan marraskuun lopulla 2019. Pohjoispihalla tehdään viemäröintejä ja pihan pintarakenteita. Kuva: Aivo Tamberg, NCC