Kartta: Alueet joilta puita kaadetaan

Jakomäessä kaadetaan puita uuden rakentamisen takia

Jakomäessä kaadetaan puita Huokotien ja Somerikkotien varresta. Puiden kaatamisella tehdään tilaa uuden maakaasuputken rakentamiselle. Alueelle pitää rakentaa uusi kaasuputki, koska nykyinen putki joudutaan poistamaan käytöstä uusien palvelutilojen ja asuntojen rakentamisen tieltä.

Puut kaadetaan marraskuun 2019 aikana. Kaasuputken rakennustyöt alkavat tammikuussa ja valmistuvat ensi kesänä.

Kun kaasuputken rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjalle jää viiden metrin levyinen puuton vyöhyke maakaasuasetuksen mukaisesti. Puuton vyöhyke maisemoidaan. Työalueella tehdyissä luontokartoituksissa ei ole havaittu uhanalaisia kasveja tai eläimiä.

Jakomäen sydän -allianssi rakentaa Jakomäkeen uutta palvelurakennusta, jonne sijoittuvat muun muassa peruskoulun, päivähoidon ja nuorisotalon tilat. Vuonna 2018 voimaan tulleessa asemakaavassa alueelle on suunniteltu myös uusia asuintaloja.

Lisätietoja Jakomäen rakennushankkeista »