Siivoustalkoot

Järjestä siivoustalkoot – kaupunki tarjoaa välineitä ympäristön siivoamiseen

Kevään tullessa lumen alta on paljastunut jälleen runsaasti roskaa, joka vähentää ympäristömme viihtyisyyttä. Helsingin kaupunki haluaa tukea asukkaiden omatoimista roskien keräämistä ja asukkaiden järjestämiä ympäristönsiivoustalkoita.

Asukkaat voivat järjestää talkoot ja siivota itsenäisesti roskia kaupungin yleisiltä alueilta eli metsiköistä, tienpientareilta, puistoista ja rannoilta. Yksityiset tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin.

Talkoissa kerätään luontoon kuulumatonta roskaa. Sen sijaan niissä ei kerätä eloperäistä ainetta, kuten lehtiä ja risuja. Talkoolaiset saavat käyttöönsä roskapihtejä sekä roskapusseja.

Jos haluat järjestää talkoot, niistä tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen suunniteltua talkooajankohtaa. Järjestä talkoot turvallisesti koronatilanne huomioon ottaen ja rajoituksia noudattaen.

Lisätietoja ja ohjeet talkoiden järjestämiseksi

Kuva: Marianne Saviaho