Havainnekuva Johanneksenkentän uudesta tekojääradasta ja huoltorakennuksesta.

Johanneksenkenttä suljetaan tekojääradan rakennustöiden ajaksi

Ullanlinnassa sijaitsevalla Johanneksenpuiston kentällä alkaa elokuun lopussa tekojääradan rakennustyö. Koko nykyinen kenttäalue ja osa Johanneksenpuiston alueesta rajataan työmaaksi. Kenttä poistuu käytöstä elokuussa 2022 ja avataan jälleen syksyllä 2023.

Puistoalueelle rakennetaan tekojäärata kenttäputkistoineen, kuntoiluvälineitä sekä uusi huoltorakennus, jossa sijaitsevat myös pukuhuoneet sekä WC-tilat. Kenttäalueen pinnat pyritään tekemään vuoden 2022 aikana, mutta huoltorakennuksen rakentaminen jatkuu kesään 2023 saakka.

Rakentamisessa tehdään maansiirtoja, jotka voivat aiheuttaa jonkin verran haittaa työajoneuvoliikenteen ja pölyn vuoksi. Myös rakennuksen perustusten paaluttaminen aiheuttaa jonkin verran melua. Nämä työvaiheet tehdään suurimmaksi osaksi syksyn 2022 aikana.

Kentän tarkka avautumisaika tiedotetaan myöhemmin.

Energiatehokas tekojäärata

Johanneksenkentän tekojääradalla ja huoltorakennuksessa otetaan käyttöön uudenlaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, jotka tukevat Helsingin hiilineutraalisuustavoitteita. Esimerkiksi tekojääradan kylmätekniikan lauhdelämpö hyödynnetään huoltorakennuksen lämmityksessä, ja ylimääräinen lauhdelämpö syötetään Helenin kaukojäähdytysverkostoon. Erillisiä ulkopuolisia lauhdutinyksiköitä ei tarvita, minkä ansiosta järjestelmä on myös tavallista hiljaisempi.

Havainnekuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit / Koodikulma