Näkymä Kaartin Lasaretin sisäpihalta länteen.

Kaartin Lasaretin kortteli avautuu kaupunkilaisten käyttöön

Hietalahdentorin vieressä sijaitsevaan Kaartin Lasaretin kortteliin on suunnitteilla liiketilaa, toimistoja, päivittäistavarakauppa, kaupunkilaisille avoin vehreä sisäpiha, pysäköintilaitos, päiväkoti ja uudet tilat ranskankieliselle Jules Verne -koululle. Uudisrakentamisesta on nähtävillä kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa, jotka esitellään Uutta kantakaupunkia -verkkotilaisuudessa 27. huhtikuuta.

Kaartin Lasaretin korttelin rakennukset ovat olleet tyhjillään 2000-luvun alusta lähtien, Leivintupa-rakennuksessa toimivaa päiväkotia lukuun ottamatta. Sisäpiha on hiljainen ja siellä sijaitsee nykyisin päiväkodille aidattu ulkoilualue, istutusalueita sekä muutamia puita.

Kaupungin ja alueen omistajan HGR Property Partnersin lähtökohtana alueen kehittämiselle on arvorakennusten korjaaminen, käyttöönotto ja suojelu sekä ympäristöön sopiva lisärakentaminen.

”Pitkään suljettuna ollut kortteli halutaan avata kaupunkilaisten käyttöön ja tuoda se osaksi ympäröivää kaupunkia. Naapurissa on tuhansia asukkaita, paljon työpaikkoja ja ravintoloita, tori sekä merellinen Helsinki. Uusi Kaartin Lasaretti on tulevaisuudessa luonteva osa tätä kokonaisuutta”, kuvaa alueen arkkitehti Sinikka Lahti.

Suojeltavat kivitalot muutetaan uuteen käyttöön, korttelipihasta vehreä oleskelutila

Kaupungin tavoitteiden mukaisesti Kaartin Lasaretin kortteliin suunnitellaan joustavaa toimitilakäyttöä. Toimistojen lisäksi rakennuksiin suunnitellaan liiketilaa, päivittäistavarakauppa sekä koulu- ja päiväkotitiloja. Korttelin uudistaminen ja tiivistäminen edesauttavat alueen kehitystä keskustan laajentumisalueena parantaen samalla alueen palvelutasoa ja yritysverkostoa.

Arvokorttelin vanhimmat rakennukset on rakennettu 1820- ja 1830-luvuilla C. L. Engelin piirustusten mukaan. Nämä sekä korttelin muut vanhat kivitalot suojellaan ja muutetaan uuteen käyttöön. Entisen VTT:n talon sisäpihan puolelle on kuitenkin suunnitteilla uusi laajennusosa nykyisen 2-kerroksisen pihasiiven päälle.

Korttelin piha-alue suunnitellaan kaupunkilaisille avoimeksi oleskelutilaksi. Rakennusten katutason liiketiloja avataan myös pihan suuntaan ja pihalle istutetaan mahdollisimman paljon kasvillisuutta. Pihalle sijoitetaan myös ranskalaisen Jules Verne -koulun ja päiväkodin ulkoilualueita.

Kauppa ja pysäköinti maan alle, toiselle puutalolle etsitään uutta sijaintia

Alueella sijaitsee nykyisin myös kaksi purettavaa puutaloa, joiden paikalle on suunniteltu 5- tai 6-kerroksinen toimitilarakennus. Toisen uudisrakentamisen paikalta purettavan puutalon siirtomahdollisuuksia tutkitaan ja sille etsitään mahdollisia sijoituspaikkoja. Puutaloilla ei ole suojelumerkintää asemakaavassa.

”Toivomme yhteydenottoja puutalosta kiinnostuneilta tahoilta. Talo on hirsirakenteinen, kooltaan noin 233 neliötä ja se voisi toimia esimerkiksi asumiseen, työtiloina tai vaikkapa kylätalona, visioi HGR Property Partnersin kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Raikamo.

Uuden toimitilarakennuksen maanalaisiin tiloihin on suunniteltu päivittäistavarakauppa sekä pysäköintitiloja kolmeen kerrokseen. Pysäköintilaitos suunnitellaan siten, että se palvelee laajempaa aluetta ja sinne voidaan osoittaa autopaikkoja lähialueen asukkaille, yrityksille sekä asiointiin. Tavoitteena on, että laitos mahdollistaa myös Hietalahdentorin pintapysäköintipaikkojen poistamisen.

Suunnitelmia esitellään Uutta kantakaupunkia -tilaisuudessa 27.4.

Uudisrakentamisesta on tehty kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa. Kaavan valmisteluaineistoon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 13.5.2022 asti osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Kaartin Lasaretin suunnitelmia esitellään keskiviikkona 27.4. osana alueellista Uutta kantakaupunkia -verkkotilaisuutta. Tilaisuuden ohjelma, liittymislinkki ja muut ohjeet löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.

Kaartin Lasaretin korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan HGR Property Partnersin hakemuksesta. Kaartin Lasaretin korttelia sekä Hietalahdenrantaa suunnitellaan laajempana kokonaisuutena, ja Hietalahdenrannan kehittämisvaraus on myönnetty samalle toimijalle. Hietalahdenrannan kaavoitus etenee syksyllä 2022, kun luonnosvaiheen aineisto tulee nähtäville.