Kaisaniemenlahdella ja Eläintarhanlahdella tehdään mittaus- ja pohjatutkimustöitä 27.9. alkaen

Kaisaniemenlahden ja Eläintarhanlahden vesialueella tehdään mittaus- ja pohjatutkimustöitä 27.9.2021 alkaen. Pohjatutkimukset ja sedimenttinäytteenotot suoritetaan lautalle sijoitetulla tela-alustaisella monitoimikairauskoneella, mistä voi seurata jonkin verran meluhaittoja alueella. Töiden arvioidaan kestävän noin kuusi viikkoa.

Pohjatutkimuksissa kerättyjä tietoja käytetään Kaisaniemen rantarakenteiden suunnittelussa. Uusilla rakenteilla varaudutaan paremmin alueen vesistöjen vedenpinnan nousuun ja mahdollistetaan alueen nykyisen toiminnan jatkuminen. Esimerkiksi Kaisaniemen rantamuuri on nykyisellään liian matala, eikä se riitä suojaamaan muurin päällä olevaa kevyen liikenteen väylää tulvatilanteessa.

Työn toteuttavat Arctia Meritaito Oy ja Taratest Oy. Tutkimuksen toimeksiantajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.